ဘေလာက္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

this is not a news blogthis is a Thinking Blog
ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ "အေတြးအေခၚ" ဆိုတာအေရးႀကီးလွပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚေပၚ မူတည္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး "အသိ" ျဖစ္ေပၚၿပီးႏိုင္ငံေရး "အသိ" ကမွတ ဆင့္ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က - Political Conviction ဆိုတာ အတြင္းစိတ္မွာ ေမြးဖြားခြင့္ရၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ျပင္းမွ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ ပြဲတိုက္ ပြဲျပင္းထန္လာရင္ ခံႏိုင္ရည္ရွိပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔ဗမာႏိုင္ငံဟာ ရာစုႏွစ္၀က္နီးနီးစစ္အာဏာရွင္တစုရဲ့ ႏိုင္ထက္စီးနင္း မတရားက်င့္ျခင္းကို ခံေနၾကရတ့ဲအတြက္ မ်က္စိကိုပိတ္အေတြးကိုပင္ခ်ဳပ္ထိန္းထားခ့ဲတာေၾကာင့္ "အေတြး" နယ္ပယ္မွာ ရွင္သန္ခြင့္မရခ့ဲၾကရရွာဘူး။ ဒါေၾကာင့္ (၂၁) ရာစုေခတ္ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာေတာင္ ဒီမိုကေရစီကို တကယ္နားလည္လို႔ တကယ္ယံုရင္ ဒီမိုကေရစီမွာ အတိုက္အခံ (Opposition) ဆိုတာကိုလက္ခံရမွာဘဲ။ အာဏာရွင္စံနစ္သို႔ မက်ဆင္းရေလေအာင္ Check & Balance လို႔ေခၚတ့ဲ တိမ္းကြပ္မႈနဲ႔ မွ်တမႈရွိရေလေအာင္ အတိုက္အခံကိုတမင္ ရွင္သန္ခြင့္ ေပးရပါတယ္။ အတိုက္အခံရွိရင္ ဆန္႔က်င္ဖက္ အေတြးအေခၚဆိုတာရွိစၿမဲပါ။ ဆန္႔က်င္ဖက္အေတြးအေခၚ ရွင္သန္ဖို႔ Critical Thinking လို႔ေခၚတ့ဲ ပိုင္းျခားေ၀ဖန္တတ္တ့ဲ အေတြးအေခၚရွိမွ Tolerance လို႔ေခၚတ့ဲ သည္းခ်ည္းခံစိတ္ မိမိရဲ႕ ဆန္႔ၾကင္ဖက္ကို နားေထာင္လက္ခံစိတ္ေတြ၀င္ၿပီး ငါ့ပါတီ-ငါ့ေခါင္းေဆာင္ ငါ့အယူ၀ါဒသာမွန္ဆိုတ့ဲ "ငါ" ဆိုတ့ဲ မာနေတြ အာဏာရွင္စိတ္ဓါတ္ေတြကို တိုက္ခိုက္ႏိုင္ပါမယ္။
ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ က်ေနာ္တို႔ ဗမာႏိုင္ငံမွာ ကြန္ျမဴနစ္အယူ၀ါဒဟာ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ အခ်ိန္ကာလအတြင္းက ၾသဇာေညာင္းခ့ဲပါတယ္။ ပိုဆိုးတာက ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုဟာ ယေန႔ေခတ္စကားနဲ႔ ေျပာရရင္ ၀ါဒေရး (Taliban) ေတြျဖစ္ၾကတယ္။ ၀ါဒေရး အစြမ္းေရာက္ခ့ဲၾကလို႔ ျဖဳတ္ ထုတ္ သတ္လူသတ္ပြဲကိုဆင္ႏႊဲခ့ဲၾကၿပီး ေနာက္ဆံုး ပန္ေဆာင္က ေရကူးေျပးခ့ဲရတ့ဲ ဘ၀နဲ႔ အဆံုးသတ္ခ့ဲၾကရတယ္ မဟုတ္ပါလား။ ရလာဒ္က လူႀကီးေတြရဲ႕တယူသန္အေတြးအေခၚဟာ ယေန႔ယူငယ္ေတြကို ရိုက္ခတ္လ်က္ရွိတုန္းဘဲ။ ဒီကြန္ျမဴနစ္ေတြရဲ႕ တယူသန္လႊမ္းမိုးမႈကို မဆလစိတ္ဓါတ္နဲ႔ ေပါင္းစပ္ေပးလိုက္ေတာ့ အေတြးအေခၚ ရြာလည္တ့ဲဘ၀ ေရာက္ ခ့ဲၾကရတယ္ မဟုတ္လား။ ဒို႔လူႀကီးေတြ ဒို႔ပါတီ ဒို႔၀ါဒကိုမထိနဲ႔ ဒို႔ေခါင္းေဆာင္ကိုမေ၀ဖန္နဲ႔ ဒို႔နဲ႔မတူတ့ဲသူအားလံုးဟာ ဒို႔ရန္သူ ေဖါက္ျပန္သူေတြဆိုတ့ဲ အေတြးအေခၚဟာ အာဏာရွင္စံနစ္ကို အေျခခံတ့ဲ ကြန္ျမဴနစ္ Taliban နဲ႔ မဆလအေတြးအေခၚေတြက ဆင္းသက္လာၾကတာပါ။ မဆလ ဆိုတာကလဲ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ကို တည္ေထာင္ႏိုင္ေအာင္ ကြန္ျမဴနစ္စံနစ္ကို ခိုးခ်ထားတ့ဲ ကြန္ျမဴနစ္ေရာေခ်ာ စံနစ္ေပဘဲမဟုတ္ဘူးလား။

ဒီရြာလည္ေနတ့ဲ တဖက္စြန္းေရာက္ေနတ့ဲ ေခတ္ေနာက္ဆြဲေနတ့ဲ "အေတြးအေခၚ" ေတြကိုတိုက္ခိုက္ ခၽြပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ Critical Thinking ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားမႈ အေတြးရွိဖို႔လိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေနာင္တခိ်န္ႏိုင္ငံကို ေခါင္းေဆာင္ၾကမ့ဲ လူငယ္တိုင္းေတြကို "သိ" ေစခ်င္ "ရွိ" ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ရၿပီးတိုင္းျပည္ထူေထာင္ရမ့ဲ အခ်ိန္မွာလည္း ဒီမိုကေရစီရင္သန္ေရးအတြက္ ဒီ Critical Thinking ဟာ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။
ဒီေစတနာအရင္းခံတာေၾကာင့္ သတင္းထက္ "အေတြးအေခၚ" ကို ဒီ BLog မွာ ဦးစားေပးထားပါတယ္ ဆိုတာကို ကနဦး သိေစခ်င္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းနဲ႔ သခင္သန္းထြန္းတို႔ဟာ ၀ါဒဆြဲနဲ႔ ဖဆပလအတြင္းမွာ အားၿပိဳင္ခ့ဲၾကတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ၀ါဒအဆြဲမထားဘဲ အမ်ဳိးသားေရးNationalism နဲ႔ လြတ္လပ္ေရးကိုဘဲ အေရးစိုက္ခ့ဲတ့ဲအတြက္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းကိုေရာ သခင္သန္းထြန္းကိုေရာ စုစည္းၿပီး ဖဆပလႀကီးကို ေထာင္ႏိုင္ခ့ဲတယ္။ ၀ါဒဆြဲပါလာရင္ ငါ့လူ သူ႔လူ ငါနဲ႔မတူ ရန္သူဆိုတ့ဲ မာနစိတ္ အျမင္က်ဥ္းစိတ္ေတြ၀င္လာတတ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက Exclusive လို႔ေခၚတ့ဲ လူတိုင္းကို တိုင္းျပည္အတြက္ ေစတနာရွိရင္ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ပါ၀င္ေစတ့ဲအတြက္ ဖဆပလ ဟာအင္အားႀကီး ထြားလာၿပီး ေနာက္ဆံုးလြတ္လပ္ေရးကို အရတိုက္ပြဲယူႏိုင္ခ့ဲတယ္။ လူတိုင္းပါ၀င္မႈကို လက္ခံႏိုင္ဖို႔က Tolerance သည္းခံမႈနဲ႔ Critical Thinking ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားေတြးေခၚမႈမရွိဘဲ မရႏိုင္ပါ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ လမ္းစဥ္ကို အတုယူ အေျခခံၿပီး အားလံုးပါ၀င္ၿပီးတိုင္းျပည္အတြက္ တက္ညီလက္ညီ တိုက္ပြဲ၀င္ေစခ်င္ပါတာက ဒုတိယ ေစတနာပါ။
က်ေနာ့္ကို ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းသားဆိုၿပီး ၀ါဒဆြဲနဲ႔ လူကိုမသိ မၾကည့္ဘဲ တဖက္သတ္ အမုန္းပြားလိုသူေတြရွိ မယ္ဆိုတာ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီးသားပါ။ က်ေနာ့္စာကိုဖတ္ၿပီး က်ေနာ့္အေတြးကို သေဘာေပါက္ၿပီး ငါနဲ႔မတူဖူးေဟ့ ! လို႔ သေဘာေပါက္ လက္ခံရင္ဘဲ။ က်ေနာ္ႀကိဳးစားရ က်ဳိးနပ္ပါၿပီ။ မတူတ့ဲ အေတြးအေခၚရွိတယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ျခင္းဟာ Critical Thinking ရဲ႕အစပါဘဲ။

က်ေနာ့္အေတြးအေခၚတိုင္းဟာ "အမွန္" ခ်ည္းဟု မယူဆႏိုင္ပါ မွားတယ္ထင္ရင္ ျပင္ႏိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္နားေထာင္ဖို႔ ၀န္မေလးပါ။ အေတြးအေခၚတခုဆိုတာ ေလ့လာမႈအသိဥာဏ္က ျဖစ္ဖ်ားတည္လာတာပါ။ အသိဥာဏ္ပိုလာရင္ အေတြးအယူအဆလဲ အေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးစရာရွိရင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။ bnyein@gmail.com ဟာ က်ေနာ္ရဲ႕ အီးေမးပါ။ ပြင့္လင္းမႈကို အခြင့္အေရးယူၿပီး ဆဲစာဘဲပို႔ခ့ဲရင္ ပို႔သူကိုသာ သနားမိပါတယ္။ က်ေနာ္လ်စ္လ်ဴရုံယံုသာရွိပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို တကယ္ယံုသူမို႔ အတိုက္အခံ ဆန္႔က်င္ဖက္ကို လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။
စာဖတ္သူတို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕အသိတိုးပြားၾကပါေစ။

No comments:

Post a Comment