ဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ဘာကြာသလဲ?

ေဆာင္းပါး
ဘိုေက်ာ္ၿငိမ္း
တနလၤာေန႔၊ ေမလ 18 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 16 နာရီ 17 မိနစ္

(The Difference between Rule of law and Rule by law)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မတရားဖမ္းဆီးထားရာက တဖန္ မတရားအမႈဖြင့္၊ ႐ံုးတင္တဲ့ သတင္းကို ၾကားရေတာ့ မတရားမႈကို လက္မခံတဲ့ လူသားတဦးပီပီ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ေရာ၊ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးအတြက္ပါ ရင္နာမိတယ္။ ဒီလို မတရားဖမ္းဆီးခံရတာ ေဒၚစုတေယာက္ထဲ မဟုတ္ပါ။ ေဒၚစုနဲ႔အတူ လြပ္လပ္ခြင့္ကို ေတာင့္တေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း ခံစားေနရတာမို႔ ခံျပင္းမိတယ္။ ဥပေဒကို အသံုးျပဳၿပီး ဥပေဒနဲ႔သာမက အာဏာသံုးၿပီး အႏိုင္က်င့္ခံေနရတာ တမ်ဳိးသားလံုး၊ တတိုင္းျပည္လံုး အေစာ္ကား ခံေနၾကရတာပါ။

ဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (The rule of Law) ဆိုတာဘာလဲ?
ဒီမိုကေရစီကို ယံုၾကည္ရင္၊ ဒီမိုကရစီကို က်င့္သံုးရင္ လြပ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္သာမက - လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းဝယ္ပိုင္ခြင့္၊ စီးပြားရွာခြင့္၊ ေျပာဆိုခြင့္ေတြ ရွိရပါမယ္။ ဒီလြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ရွင္သန္ဖို႔၊ တည္ၿမဲခိုင္မာဖို႔အတြက္ လူတိုင္းလူတိုင္း ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွာ ရွိၿပီး၊ လူတိုင္းရဲ႕ အခြင့္ေရးေတြကို ေဘာင္ခတ္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြက အာမခံခ်က္ေတြ ေပးထားရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီကို ျမတ္ႏိုးတဲ့ လူသားေတြ၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ မိမိကို ကိုယ္စားျပဳမယ့္သူ၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ (freedom to choose its own representatives) အျပင္ ဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ (Rule of Law) ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ က်င့္သံုးၾကရပါတယ္။

အေျခခံကေတာ႕- တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၊ အစိုးရနဲ႔ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေဖာ္ထုတ္ေပးတဲဲ့ Constitution လို႔ ေခၚတဲ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒမွာ ျပည္သူျပည္သားေတြအတြက္ အေျခခံၾကတဲ့ အခြင့္အေရး (Basic rights) ေတြကို အကာအကြယ္ေပးမယ့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရကို ေဘာင္ခတ္ထားတဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးေတြ ပါရမယ္။ ဥပမာ - လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းဝယ္ပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္မ်ဳိးေတြေပါ့။ ဒါ့အျပင္ (လူ) ဆိုတာ ေဖ်ာက္ျပန္ႏိုင္တာေၾကာင့္ (လူ႔) ဆႏၵအရ ထင္ရာမဆိုင္းႏုိင္ေအာင္ ဥပေဒျပဳမယ့္ အမတ္မင္းေတြ၊ ဥပေဒကိုသံုးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြကို - ဒီဥပေဒမ်ဳိးေတာ့ မသတ္မွတ္ႏိုင္၊ ဒီဥပေဒအရ ဒီအထိ မလုပ္ႏိုင္ - ဆိုတာေတြကို ထဲ့သြင္းထားၿပီး၊ ေဘာင္ခတ္ထိန္းကြပ္ ေပးထားရပါတယ္။

ဥပမာ - အေမရိက္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲၾကေတာ့ ေတာင္နဲ႔ ေျမာက္၊ ျပည္နယ္ၾကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ငယ္ေတြအၾကား ကြာျခားမႈေတြ ရွိေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒေတြကို သေဘာတူညီမႈယူၿပီး၊ ျပင္ဆင္မႈေတြကို ထပ္ျဖည့္စြက္ရေအာင္ဆိုၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကတဲ့ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ တိုင္းျပည္ဖခင္ (Founding Fathers) ေတြက သေဘာတူ၊ ညိႇႏႈိင္းအတိုးအေလွ်ာ့ လုပ္ခဲ့ၾကရတယ္။ ပထမဦးဆံုး ထပ္ျဖည့္ျပင္ဆင္ခ်က္ (First Amendment) ကေတာ့ Freedom of Speech လို႔ နာမည္ေက်ာ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ပါပဲ။ ဒုတိယျပင္ဆင္ခ်က္ (Second Amendment) ကေတာ့ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ (The rights to keep and bear arms) ပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကို ပိတ္ပင္မယ့္ ဥပေဒမ်ဳိးကို အေမရိကန္ ကြန္ကရက္က ဥပေဒ မျပဳႏိုင္ပါ။ ဥပမာ - ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆင္ဆာ (censor) ဥပေဒမ်ိဳး လုပ္ခြင့္ မရွိပါ။ လုပ္ခဲ့ရင္၊ တိုင္းသူျပည္သား တဦးတေယာက္ (Citizen) က ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းတခုက ေသာ္လည္းေကာင္း - အေျခခံဥပေဒ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒႏွင့္မညီ (Unconstitutional) လို႔ အစိုးရကို တရားစြဲခြင့္ ရွိပါတယ္။ ထိုနည္းတူစြာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ကို ဥပေဒနဲ႔ မပိတ္ပင္ႏိုင္ပါ။ လိုင္စင္ယူၿပီး လက္နက္ကိုင္ရမယ္လို႔ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါေသာ္လည္း၊ အစိုးရက ဘယ္သူမွ လက္နက္ကိုင္ခြင့္ မရွိရလို႔ မပိတ္ပင္ႏိုင္ပါ။

အခုလို - တရားမွ်တမႈရွိဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လူသားတဦး (သို႔) လူတစုက ဥပေဒထုတ္ၿပီး မတရားအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မရွွိေစဖို႔ ဥပေဒနဲ႔ ေဘာင္ခတ္ထားတဲ့ -ႏိုင္ငံ-အစိုးရ-အုပ္ခ်ဳပ္မႈ- စနစ္ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးတဲ့ - ဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (Rule of Law) လို႔ တင္စားေခၚေဝၚၾကပါတယ္။

ဥပေဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (Rule by Law) ဆိုတာဘာလဲ?
အာဏာရွင္စနစ္ကို အေျချပဳၾကတဲ့ စနစ္တိုင္း - သက္ဦးဆံပိုင္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ (Feudalism) - စစ္အာဏာရွင္စနစ္ (Military Dictatorship) - ဖက္ဆစ္စနစ္ (Fascism) - လက္ဝဲအာဏာရွင္စနစ္ (ဥပမာ ဆီးရီးယား Syria) - ပစၥည္းမဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ (Dictatorship of the Proletariat) (ဝါ) ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ - တြင္မူ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတစု (သို႔) အာဏာရွင္ လူတဦးရဲ႕ ဆႏၵ - စိတ္တိုင္းက် ျဖစ္ေစဖို႔ ဥပေဒထုတ္၍လည္းေကာင္း၊ အမိန္႔အာဏာထုတ္၍လည္းေကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ၾကပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အာဏာရွင္စနစ္တိုင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ အာဏာစိုးမိုး တည္တံ့ေရးကိုသာ ရည္စူးၿပီး ဥပေဒေတြ ထုတ္ၿပီး အဲဒီဥပေဒေတြကို ကိုင္ကာ ဓားမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ပါလိမ့္မယ္။ ၾကိဳက္ရာဥပေဒေတြကိုထုတ္၊ ဒီဥပေဒေတြကိုကိုင္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို Rule by Law, ဥပေဒနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းလို႔ ေခၚေဝၚၾကပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဥပေဒကိုသံုးၿပီး မတရား အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရျဖစ္တဲ့ နအဖ စစ္အစိုးရဟာ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ၾကိဳက္ရာဥပေဒေတြကို ထုတ္ၿပီး၊ ျပင္ခ်င္သလိုျပင္ကာ သူတို႔အာဏာ တည္ၿမဲေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေနပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမႈကို ၾကည့္ၾကရေအာင္ …

ေဒၚစုကို မတရားဖမ္းဆီး ေစာ္ကားတာ ထင္ရွားလွပါတယ္။ သူခိုးက လူလူ ျပန္ဟစ္ေနျခင္းပါ။

ဒီပဲယင္းမွာ - အစိုးရရဲ႕ ေစခုိင္းခ်က္အရ ဒါမွမဟုတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ဒါမွမဟုတ္ အားေပးမႈအရ - ဉာဏ္နည္းတဲ့ လူမိုက္တစုက ေဒၚစုကို အသက္အႏၲရာယ္ေပးဖို႔ - စည္းမရွိ ကမ္းမရွိ၊ ဥပေဒမရွိ မိုက္ကမ္းေစာ္ကား ရန္ျပဳ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ႏိုင္ငံဆိုရင္ -လူတဦးက တျခားလူတဦးကို ေစာ္ကား႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ရင္ - ႐ိုက္ႏွက္မႈဥပေဒအရ အေရးယူကာ၊ ေစာ္ကားသူေတြကို ဖမ္းဆီးကာ တရားဝင္ ခံု႐ံုးတင္ရပါမယ္။ ခံု႐ံုးမွာလည္း သတင္းသမားေတြကို လြတ္လပ္္စြာ ၾကားနာခြင့္ျပဳကာ အျဖစ္မွန္ကို ကမၻာကို အသိေပးပါတယ္။ အျပစ္ရွိရင္ အျပစ္ရွိသူေတြကို အေရးယူႏိုင္ရပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ အျဖစ္မွန္ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ပြင့္လင္း၍ ထိန္ခ်န္မႈကင္းတဲ့ Transparency ဆိုတာက အေရးၾကီးလွပါတယ္။ အမႈကို လူသူေရွ႕မွာ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခင္းျပလို႔ အျဖစ္အပ်က္၊ အမွားအမွန္ကို ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚလြင္ေစႏိုင္ပါတယ္။

အျဖစ္မွန္ကို ရင္ဆိုင္ႏုိင္ဖို႔ အင္အားမရွိတဲ့ အာဏာရွင္တိုင္းဟာ - အမွန္ကိုဖံုးကြယ္ဖို႔ - သတင္းအေမွာင္ခ်ၿပီး၊ အမွန္တကယ္ အျပစ္ရွိသူ ငမိုက္သားေတြ၊ တာဝန္ရွိသူ အာဏာပိုင္ေတြကို မေဖာ္ထုတ္ဘဲ၊ မတရား အ႐ိုက္ခံရသူ၊ ျပည္သူ႔ေခါင္းေဆာင္ကို အျပစ္ဖို႔ - လြတ္လပ္မႈ ႐ုပ္သိမ္းကာ - အဓမၼ မတရား အက်ဥ္းခ်ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေဒၚစုဟာ House Arrest လို႔ ေခၚတဲ့ မိမိအိမ္တြင္း အက်ဥ္းခ်မႈကို ေတာင္းဆိုခဲ့တာ မဟုတ္ရပါ။ အစိုးရအာဏာနဲ႔ တဖက္သတ္ မတရားအက်ဥ္းခ်ခံရတဲ့ အက်ဥ္းသားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အက်ဥ္းသမားတဦးရဲ႕ လံုၿခံဳေရးမွာ အစိုးရရဲ႕ တာဝန္ပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ အစိုးရက တာဝန္လစ္ဟင္းလို႔သာ အျပင္လူတေယာက္ ေဒၚစုရဲ႕ အိမ္ဝင္းအတြင္း ဝင္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။

သတင္းတခ်ဳိ႕အဆိုအရ - ဒီအေမရိကန္ဟာ မႏွစ္က ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွာလည္း တၾကိမ္လာဖူးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေဒၚစုက အေတြ႔မခံခဲ့ပါ။ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းကတဆင့္ အာဏာပိုင္ေတြကို အသိေပးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီတၾကိမ္လည္း အေတြ႔မခံ၊ အသိေပးခ်ိန္မရခင္ သူဟာ အဖမ္းခံရပါတယ္။

ေဒၚစုဟာ အတိုက္ခံေခါင္းေဆာင္၊ လက္ရွိ အာဏာရွင္စနစ္ကို လက္မခံဘဲ၊ အနာခံ တိုက္ပြဲဝင္ေနသူ။ ဒါဆို အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္တဦး၏ တာဝန္ေက်ပြန္ၿပီလို႔ ဆိုရပါမယ္။ ေဒၚစုဟာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္တဦးအေနနဲ႔ သူ႔ကို အဓမၼမိန္႔ဆိုထားတဲ့ အိမ္တြင္း အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒေတြကို အသိအမွတ္ျပဳစရာ မလို။ ပိုၿပီး ထင္ရွားတာက ေဒၚစုဟာ အစိုးရသတင္းေပး မဟုတ္၊ အစိုးရဟာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာသံုးၿပီး လူတိုင္းကို အနံ႔ခံခိုင္းထားတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ေပါင္းစံု ရွိေနလို႔ - အဲဒီအဖြဲ႔ေတြ အသံုးမက်တာက ေဒၚစုရဲ႕ အျပစ္မဟုတ္၊ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသူကို တိုင္ၾကားဖို႔မွာ သူ႔တာဝန္လို႔ မယူဆႏိုင္ - မတရား အမိန္႔အာဏာ ဟူသမွ် တာဝန္အရ ဖီဆန္ၾက ဆိုတဲ့အတိုင္း သတၱိရွိရွိ ဖီဆန္ျပခဲ့တဲ့ သူရဲေကာင္း။ ဒါ့ေၾကာင့္ တရားမဝင္တဲ့ ဥပေဒကို သိကၡာအက်ခံၿပီး လိုက္နာစရာမလို - ေဒၚစုမွာ ဥပေဒအရ အျပစ္မရွိလို႔ က်ေနာ္ ခံယူမိပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးမွာ အခြင့္အေရးကို ယူတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီကေန႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံအေရးမွာ ေဒၚစုဟာ ဓူဝံၾကယ္ၾကီးနဲ႔ တူလွပါတယ္။ ခရီးသြားေတြဟာ ဓူဝံၾကယ္ၾကီးကိုၾကည့္ၿပီး လမ္းရွာၾကရသလို က်ေနာ္တို႔အားလံုးဟာလည္း ေဒၚစုရဲ႕ သတၱိနဲ႔ အလံမလွဲတမ္းဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးဇြဲဲကို အားကိုးၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကရတယ္ဆိုရင္ မမွားပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေအာင္လံ မလဲရေလေအာင္ အဓမၼ အႏိုင္က်င့္ခံေနရရွာတဲ့ ေဒၚစုေနာက္မွာ အားလံုး ညီညီညာညာရပ္ၿပီး တသံထဲထြက္ႏိုင္ဖို႔ အလြန္ အေရးၾကီးလွပါတယ္။ ေဒၚစုအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ရင္း ညီညြတ္မႈကို တည္ေဆာက္ခြင့္ ရႏိုင္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းအေျခအေနကလည္း အားမတန္လို႔ မာန္ေလွ်ာ့ထားရေပမယ့္ တျပည္လံုး ခံျပင္းမႈက တေန႔တျခား ၾကီးထြားလ်က္ ရွိပါတယ္။ စစ္အာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔ တဖက္စီးနင္း အႏိုင္က်င့္မႈကို ဝသီအရ က်င့္သုံးလာရင္ တခ်က္ကေလးမွားတာနဲ႔ ဝုန္းဆို ထေပါက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးနားလည္သူတိုင္း သတိျပဳရမယ့္ အခ်က္ဆိုတာ မျငင္းႏိုင္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥမွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ အကိုင္အတြယ္မွားရင္ - ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေဒၚစုေနာက္မွာ မားမားမတ္မတ္ရပ္၊ အန္အယ္ဒီကို ပံ့ပိုးၿပီး၊ အားလံုး တသံထဲထြက္ဖို႔ လိုအပ္လွပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တည္ရွိေနသေရြ႔ စစ္အစိုးရဟာ ဥပေဒနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး Rule by Law ကို က်င့္သုံးေနဦးမွာပါ။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္မွ ဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ Rule of Law ေခတ္ကို ေရာက္ၾကရမွာပါ။

စနစ္မေျပာင္းမခ်င္း - မတရားမႈဆိုတာ ရွိေနၿမဲ - တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးလည္း ဆင္းရဲၿမဲ၊ ဆင္းရဲေနဦးမွာပါ။ စနစ္္ေျပာင္းခ်င္ရင္ (ညီ) မွ၊ အဖြဲ႔အစည္း ရွိမွ၊ ဗ်ဴဟာ (Strategy) ရွိမွ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ ရွွိမွ (အလုပ္) နဲ႔ (တိုးတက္မႈ) progress ရွိၿပီး မတရားမႈကို မခံခ်င္သူေတြ၊ တိုင္းျပည္ခ်စ္သူေတြ စုစည္းလာၾကၿပီး (အင္အား) ျဖစ္လာမွာပါ။ အင္အားရွိမွ တဖက္က သတိျပဳၿပီး အဖက္လုပ္လာမွာပါ။ ႐ိုင္းတယ္လို႔ သတ္မွတ္မေစာလိုက္ၾကပါနဲ႔။

က်ေနာ္တို႔အားလံုး အႏွစ္ ၂ဝ လုပ္လာၾကတဲ့အတိုင္း ေဒၚစု လႊတ္လႊတ္ဆိုၿပီး၊ တေယာက္တေပါက္၊ တနယ္တၿမိဳ႕စီ၊ ဖင္လွန္ ေအာ္ေနၾက႐ံုနဲ႔ေတာ့ နအဖ စစ္အစိုးရက အေရးလုပ္မွာ မဟုတ္ပါ။ က်ေနာ္တို႔ အားလံုးအတြက္ အနစ္နာခံခဲ့တဲ့ ေဒၚစုအတြက္ က်ေနာ္တို႔အားလံုး အနစ္နာခံရင္း ေပးဆပ္ဖို႔ အလွည့္ေရာက္လာၿပီမို႔၊ ကိုယ္က်ဳိးနဲ႔ ကုိယ့္အတၱဆႏၵေတြကို ခဏေမ့ထားၾကၿပီး ေဒၚစု လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၾကိဳးစားၾကရင္း ညီညြတ္မႈနဲ႔ အင္အားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းရင္းေဆာ္ေၾသာလိုက္ပါရေစ။

ေဒၚစု လြတ္ေျမာက္ပါေစ။

တိုင္းျပည္လည္း အာဏာရွင္စနစ္ကေန လြတ္ေျမာက္ပါေစသား။

No comments:

Post a Comment