တ႐ုတ္ကို အတုခိုးခ်ေသာ နအဖ စစ္တပ္ - (လႈိဏ္ေခါင္း ၃)

ေဆာင္းပါး
ဘိုဘိုေက်ာ္ၿငိမ္း
တနလၤာေန႔၊ ၾသဂုတ္လ 03 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 14 နာရီ 42 မိနစ္


ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္စဥ္းစားစရာ

ဤ ေခတ္မီ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေခတ္မီ တပ္မေတာ္ကို တည္ေထာင္ရန္မွာ လြယ္ကူသည့္ ကိစၥမဟုတ္ပါ။

စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်းၾကီးေပးဝယ္႐ံုႏွင့္ မရပါ။ သံုးတတ္ေအာင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ အတတ္ပညာမ်ားကို တတ္ေျမာက္႐ံုႏွင့္မရ - ကၽြမ္းက်င္ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပစၥည္းဆိုသည္မွာ အဆင္သင့္ ျဖစ္ ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားရပါတယ္။ လြယ္ေသာကိစၥမဟုတ္ပါ။ ထိုင္းႏွင့္ တင္းမာခ်ိန္ ထိုင္းမွ F15 ေလယာဥ္မ်ား ျမန္မာေလပိုင္နက္ထဲဝင္လာသည္ကို မသိလုိက္ၾကရ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းကို အံတုႏုိင္ရန္ ေလယာဥ္ပစ္ SAM Surface to Air Missiles မ်ားႏွင့္ ဆိုဗီယက္လုပ္ သံုးၿပီးသား MIG-29 မ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္က ဝယ္ယူခဲ့သည္။ ယေန႔ MIG29 ေလယာဥ္ ဘယ္ႏွစ္ွစီး ႐ုတ္တရက္ ထပ်ံႏိုင္ေသာ အေျခအေနရွိပါသလဲ။ ထို႔ျပင္ MIG-29 ေလယာဥ္မ်ားသည္ အလြန္ေလး၍ ေလာင္စာဆီအလြန္စားပါသည္။ တိုက္ေလယာဥ္ ေမာင္းသမားဆိုသည္မွာ လက္ရည္တက္ေအာင္ အစဥ္မျပတ္ အေမာင္းက်င့္ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ Dog Fight ဟု ေခၚေသာ တိုက္ေလယာဥ္ခ်င္း ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေသာ္ ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ႏိုင္ရန္ Dog Fight နည္းနာမ်ားကို သင္ၾကားေလ့က်င့္ရပါသည္။ MIG29 မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ဖို႔ ေနေနသာသာ ဓာတ္ဆီအကုန္မခံ၍ လည္းေကာင္း၊ အျပင္တြင္ ဓါတ္ဆီေရာင္းစားေနရ၍ လည္းေကာင္း မွန္မွန္ပင္ မပ်ံႏိုင္ပါ။ ထိုနည္းတူ SAM ဆိုသည္မွာလည္း တိတိက်က် ျဖစ္ႏိုင္ရန္ မီးကုန္ယမ္းကုန္ က်င့္ၾကရပါသည္။ SAM မ်ားကို ေလ့က်င့္ရာမွာလည္း ကုန္က်စရိတ္ မေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင္ ေငြကုန္ခံ၍ ဝယ္ထားေသာ SAM မ်ားႏွင့္ MIG-29 ေလယာဥ္မ်ားမွာ ဟန္သာရွိ၍ တကယ္ထိေရာက္မႈမရွိဟု နားလည္သူပညာရွင္မ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကပါသည္။

နအဖ စစ္တပ္သည္ လက္နက္မရွိေသာ ျပည္သူမ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္ရန္ႏွင့္ သူပုန္မ်ားကို တုိက္ရန္ အဆင့္ပဲရွိပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ၾကိတ္တိုက္လာသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္၍ သူပုန္ႏွင့္တုိက္ရာတြင္ အေတြ႔အၾကံဳရွိသည္မွာ အမွန္ပင္။ သို႔ေသာ္ ၾကည္းတပ္၊ တင့္ကားတပ္ ၊အေျမာက္တပ္ ေလယာဥ္တပ္ စုေပါင္းညိႇႏႈိင္း၍ တပ္မအလိုက္ တိုက္ရေသာ တနည္းအားျဖင့္ လက္နက္အျပည့္အစံု တပ္ဆင္ထားေသာ စစ္တပ္ခ်င္း တိုက္ပြဲအေတြ႔အၾကံဳ မရွိပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမႈထမ္းခဲ့ေသာ အေမရိကန္ စစ္သံ္မႉးတဦးႏွင့္ ဤအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးဖူးပါသည္။ Low Intensity warfare ဟု ေခၚေသာ သူပုန္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ဳိးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အေတြ႔အၾကံဳရွိသည္။ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္တပ္ခ်င္း ရင္ဆိုင္တုိက္ရသည့္ တိုက္ပြဲမ်ဳိး မတိုက္တတ္ဟု ဆိုပါသည္။

၁၉၉၅ ၊ ၁၉၉၇ ႏွင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ေျပာင္းလဲလာေသာ စစ္ေရးအေတြးအေခၚကို စမ္းသပ္ရန္ ၾကည္း ေရ ေလ စုေပါင္းေလ့က်င့္ပြဲကို လုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ တပ္မ ၅ ခုေအာက္တြင္ တပ္သား ၃ဝဝဝဝ ေက်ာ္ ပါဝင္၍ 76mm, 105mm, 120mm, 155mm အေျမာက္ ၁ဝဝ ေက်ာ္ အာမတ္ကားႏွင့္ တင့္ကား ၃ဝဝ ေက်ာ္ ေလယာဥ္အုပ္စု ၆ စု ေရယာဥ္ အစီး ၃ဝ ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ေလ့က်င့္ေၾကာင္း မၾကားရေတာ့ပါ။ ထိုင္းစစ္တပ္ဆိုလွ်င္ Cobra ဟုေခၚေသာ ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးကို အေမရိကန္ စစ္တပ္နဲ႔ မွန္မွန္္ပူးတြဲ ေလ့က်င့္ၾကသည္။

စုစည္းခိုင္မာ ေလ့က်င့္မႈ အားေကာင္းေသာ စစ္တပ္ျဖစ္ရန္ ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ လုိအပ္ပါသည္။ က်ေနာ့္အျမင္ ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အင္အားေကာင္းဆံုးအခ်ိန္မွာ ဗကပတို႔ အားေကာင္းေသာ ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္မ်ားဟု ထင္မိသည္။ ျပည္ပမွ အႏၲရာယ္ကို ရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို မဆလပါတီက တာဝန္ယူခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းအၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးအားလံုးကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား တိုင္းမႉးမ်ားကသာ ျခယ္လွယ္ခြင့္ရသျဖင့္ လာဘ္စားခြင့္ ပိုမိုရရွိလာၾကရာ စာရိတၱလည္း ပိုမုိပ်က္စီးလာၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တာဝန္ရွိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ မိမိတပ္ ဖြဲ႔စည္းေရး၊ ေလ့က်င့္ေရး အဆင္သင့္ျဖစ္ေရးတုိ႔တြင္ စိတ္မဝင္စားၾကပါ။ မိမိ ရာထူးရွိသည့္ကာလတြင္ ရသမွ်စားထား ဆိုသည္မွာ လက္ရွိ နအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ က်င့္စဥ္ျဖစ္လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စကၠဴေပၚတြင္ စစ္တပ္အင္အား ရွိေသာ္လည္း ယခု နအဖ စစ္တပ္တြင္ တပ္ရင္းအင္အားမွာ တခ်ဳိ႕တပ္မ်ားတြင္ တဝက္ပင္မရွိပါ။ စစ္တိုက္မထြက္ခင္ စစ္ဗိုလ္မ်ားကအတင္း လူလိုက္စုေနရသည္ဟု ဆိုပါသည္။ စည္းကမ္းပ်က္၍ တပ္ရင္း ဖြဲ႔စည္းပံု ဖ႐ိုဖရဲ ျဖစ္ေနပံုကို ၾကားသိရသည္မွာ ယံုႏိုင္စရာ္ပင္မရွိပါ။

စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပား၊ စည္းကမ္းမရွိ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုပ်က္ သင္ၾကားအားနဲလ်က္ရွိေသာ နအဖစစ္တပ္သည္ လက္နက္မရွိေသာ ျပည္သူႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိ၍ အင္အားမရွိေသာ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားတပ္မ်ားကိုသာ ဗိုလ္က်ႏိုင္ပါမည္။ လက္နက္အားသာ၍ ေလ့က်င့္မႈ အားေကာင္းေသာ Professional Army တကယ့္စစ္တပ္ကို တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္းအား ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာ့ေရတပ္မေတာ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရတပ္ကိုပင္ မယွဥ္ႏိုင္ပါ။ တ႐ုတ္မွေဆးသုတ္ၿပီး ညာေရာင္းထားေသာ သေဘာၤမ်ားမွာလည္း Armour ဟု ေခၚေသာ သံခ်ပ္ကာ အစြမ္းမရွိၾကပါ။ က်ည္တခ်က္ထိလွ်င္ ထုတ္ခ်င္းေပါက္ ေပါက္မည္သာ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ နအဖ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံျခားတပ္မ်ားကို မေျပာႏွင့္ လက္ရွိ ”ဝ” တပ္ကိုပင္ ႏိုင္ေအာင္ တုိက္ႏိုင္မည့္အေျခအေန ရွိပံုမရပါ။

အေမရိကန္၏ စြမ္းအား

တ႐ုတ္တပ္မေတာ္၏ စစ္ေရးအေတြးအေခၚ (Military Doctrine) ကို အေမရိကန္စစ္တပ္က ေကာင္းေကာင္းသိပါသည္။ တ႐ုတ္တို႔၏ Tunnel Warfare လႈိဏ္ေခါင္းမ်ားကိုလည္း ေကာင္းေကာင္း ေလ့လာထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ေရမေတာ္ကTunnel Warfare Center ကို Chinalake, California တြင္၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ အီရတ္စစ္ပြဲတြင္ ဆဒန္ဟူစိန္၏ ကြန္ကရစ္ဘန္ကာမ်ားကို ၿဖိဳခြဲရန္ GBU (28) ကို ထြင္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ယခုပို အစြမ္းထက္ေသာ GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) ကို လက္ဝယ္ရွိေနပါၿပီ။ သာမန္အားျဖင့္ ေလယာဥ္မွပစ္ေသာ ဗံုးသည္ 2000lb (ေပါင္ ၂ဝဝဝ) ဆိုလွ်င္ပင္ အၾကီးဆံုးမွ်ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ BLU-02B/C-130 ဗံုး- အတိုေကာက္ - Daisy Cutter ဟု ေခၚေသာ ဗံုးသည္ 15,000lbs (ေပါင္၁၅,ဝဝဝ) ရွိပါသည္။ ယခု MOAB ဟု ေခၚေသာ ဗံုးသည္ (22,600lbs) ရွိ၍ (18,700lbs) သက္သက္မွာ ရမ္းအားျဖစ္သည္။ ေပ ၄၅ဝ (သို႔) Nine City Blocks ကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ Tactical Nuclear Weapons ဆိုသည္မ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။ ဤလက္နက္မ်ားမွာ အရြယ္အားျဖင့္ ေသးငယ္ေသာ္လည္း ဂ်ပန္ကို ၾကဲခဲ့သည့္ အႏုျမဴဗံုးထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ျပင္းထန္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယခုအခါတြင္ Precision Guidance ဟု ေခၚသည့္ ပစ္မွတ္ကို တည့္တည့္ထိေအာင္ ပစ္ႏိုင္ေသာ စနစ္မ်ား တည္ရွိေနပါၿပီ။ ထို႔ျပင္ 2nd Generation Precision Bombs ဟု ေခၚေသာ လက္နက္မ်ားသည္ ပစ္ၿပီးမွ ပစ္မွတ္ကို ေျပာင္းႏိုင္သည့္ စြမ္းအား ရရွိေနပါၿပီ။ ယၡဳ MOAB ဗံုးသည္ Precision Guidance ဗံုးျဖစ္သည္။ တလံုးဆိုတလံုးထိေရာက္စြာပစ္ႏွတ္ကိုထိႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ကသာ တကယ္တုိက္ခုိက္လာပါေသာ္ နအဖ လႈိဏ္ေခါင္းမ်ားသည္ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း မရွိပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ နအဖဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ လြဲမွားစြာ ျဖဳန္းတီးေနသည္ကို နအဖ စစ္တပ္မွ စစ္ဗိုလ္မ်ားကို သိေစခ်င္ပါသည္။


မိမိတပ္ကို ဖ်က္မည့္ ကက (ၾကိဳင္)

ယေန႔ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ လႊမ္းမိုးမႈသည္ ၾကီးစိုးလာကာ ယဥ္ေက်းမႈ (Culture) သဖြယ္ ျဖစ္လာပါသည္။ တပ္မမႉးကေတာ္သည္ မိမိခင္ပြန္း လက္ေအာက္ရွိ တပ္ရင္းမႉးကေတာ္မ်ားကို ခိုင္းစားႏိုင္႐ုံမက တပ္ရင္းမႉးမ်ားကိုပင္ ခိုင္းႏိုင္လာပါသည္။ ထိုနည္းတူ တိုင္းမႉးကေတာ္က လက္ေအာက္ခံ တပ္မမႉးကိုပါ ခိုင္းႏိုင္သည့္ စ႐ိုက္အက်င့္ ျဖစ္လာပါသည္။ တပ္တြင္ အပို Chain of Command ဆင့္ကဲဆင့္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ အပို ပါဝင္လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကက(ၾကည္း) ႏွင့္ အၿပိဳင္ ကက(ၾကိဳင္) ဟု တပ္ထဲတြင္ ေျပာင္ေလွာင္ ေခၚေျပာလာၾကသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ဤသတင္းမွာ မည္မွ်မွန္ကန္သည္ကို အတတ္မေျပာႏိုင္ပါ။ မွန္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ တပ္ထဲတြင္ စာရိတၱသာမက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စည္းကမ္းအပိုင္းတြင္ပါ ယိုယြင္းလာျခင္းဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စည္းကမ္းပ်က္လာေသာ စစ္တပ္မ်ား၏ စြမ္းအားသည္ စကၠဴေပၚတြင္သာ ၾကည့္ေကာင္းၾက၍ နဖူးေတြ႔ ဒူးေတြ႔တိုက္ၾကၿပီဆိုလွ်င္ တခ်ဳိးထဲ ထြက္ေျပးၾကပါလိမ့္မည္။

စစ္တပ္တြင္ ”စိတ္ဓာတ္” သည္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲတြင္ ေျမာက္ဘက္မွ တပ္သားမ်ားႏွင့္ ေတာင္ဘက္မွ တပ္သားမ်ားမွာ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရ လြန္စြာ ကြာျခားၾကပါသည္။ ေတာင္ဘက္မွ စစ္ဗိုလ္မ်ားက တကယ္လက္ေတြ႔တြင္ မရွိေသာ စစ္သားမ်ားကို စာရင္းလိမ္ျပ၍ လစာထုတ္ေနသူမ်ားျဖစ္ရာ -ဘယ္မွာစြန္႔စား ဝံ့မွာလဲ? တခ်ိန္က စတုတၱအၾကီးဆံုးျဖစ္ေသာ ဆဒမ္၏ တပ္မ်ားသည္ ပထမ အီရတ္စစ္ပြဲတြင္ လက္နက္ခ် အည့ံခံခဲ့ၾကသည္မွာ လူျမင္စရာပင္ မေကာာင္းပါ။ စိတ္ဓာတ္ဆိုသည္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေပၚ မူတည္ပါသည္။ တိုင္းျပည္ကို တကယ္ခ်စ္၍ ႐ိုးသားမႈကို အေျခခံေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးစီးခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ယေန႔ နအဖ တပ္မေတာ္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ယေန႔စစ္တပ္ႏွင့္ စစ္သားတို႔ စိတ္ဓာတ္ ပ်က္စီးေနပံုမွာ ယံုႏိုင္စရာ မရွိပါ။

AOC Artillery Operation Command

လက္ရွိျပည္တြင္းမွ စစ္ဗိုလ္တဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ ျမန္မာစစ္တပ္တြင္ အေျမာက္တပ္ပြဲ Artillery Operation Command - AOC ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ နအဖ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ Military Operation Command - MOC - စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ (စကခ) ၊ Regional Operation Command - ROC ေဒသကြပ္ကဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဆိုတာမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ အၾကမ္းဖ်င္း ေျပာရရင္ ၎တို႔မွာ တပ္မမ်ားျဖစ္သည္။ ROC သည္ အင္အားမျပည့္ေသာတပ္္မဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။

စစ္တကၠသိုလ္ DSA တြင္ ပထမ စုစည္း ပညာသင္ၿပီးမွ ေနာက္ဆံုး ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္ကို ေရြးခ်ယ္၍ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားကို ခြဲထုတ္ေပးပါသည္။ ယခု စစ္တပ္တကၠသိုလ္တြင္ AOC အတြက္ ဗိုလ္သပ္သပ္ ခြဲထုတ္ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ မည္မွ်အထိ ဤ သ္တင္း မွန္ကန္သည္ကို မသိရပါ။ အကယ္၍ မွန္ကန္ခဲ့ေသာ္ နအဖ စစ္တပ္သည္ တ႐ုတ္တို႔၏ ပံုစံျဖစ္ေသာ အႏုျမဴလက္နက္အားလံုးကို ဒုတိယ အေျမာက္တပ္အစု (2nd Artillery Corps) ေအာက္တြင္ ထားသကဲ့သို႔ AOC ေအာက္တြင္ ထားဖြယ္ရွိပါသည္။ SAM မ်ားႏွင့္ SCUD ဒံုးပ်ံမ်ားႏွင့္ နည္းပညာကို ပိုင္ဆုိင္ခဲ့ေသာ္ အဆင္သင့္ျဖစ္ရန္ ဖြဲ႔စည္းမႈကို အရင္ၾကိဳဖြဲ႔ထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

နအဖ စစ္တပ္ေရြးသည့္ လမ္း

နအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္တို႔ကို အေဖေခၚရာမက တ႐ုတ္တို႔၏ စစ္ေရးအေတြးအေခၚႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုတို႔ကိုပါ ခိုးခ်လ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္တပ္မေတာ္ကို နက္နက္နဲနဲ ေလ့လာပံုမေပၚပါ။ တိန္ေလွ်ာက္ပိန္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္ၾကီး ေျပာင္းလဲခဲ့သလို - တ႐ုတ္တပ္မေတာ္သည္လည္း ေျပာင္းခဲ့ပါျပီ။ေမာ္စီတုံးလက္ထက္္ က ”အာဏာ” သည္သာ အဓိကျဖစ္၍ - တ႐ုတ္တပ္မေတာ္ကို ”ႏိုင္ငံေရး” မွန္ကန္မႈအတြက္ အေ႐းေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္တပ္မေတာ္သည္ စစ္သားသက္သက္ စစ္တပ္ျဖစ္ေသာ Professional Army မျဖစ္ခဲ့ရပါ။ နအဖနည္းတူ တ႐ုတ္စစ္တပ္က စီးပြားေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကရပါသည္။ တ႐ုတ္စစ္တပ္ပိုင္ ကုမၸဏီ အမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ စစ္တပ္စစ္သား ဆိုသည္မွာ စစ္ေရးတခုတည္းသာ ထူးခၽြန္ေအာင္ စူးစူးစိုက္စိုက္ အခ်ိန္ေပး ေလ့က်င့္ရပါၿပီ။ လိုအပ္ေငြ ဘတ္ဂ်က္ကို အစိုးရက ခ်မွတ္ေပး ႏိုင္ပါၿပီ။ ယခု တ႐ုတ္စစ္တပ္သည္ Professional စစ္တပ္ျဖစ္ေရးကို ေရွး႐ႈလ်က္ ရွိပါသည္။

တိန္ေလွ်ာက္ပိန္၏ ဉာဏ္ပညာၾကီးမႈႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈေၾကာင့္ လက္ရွိ တ႐ုတ္ျပည္ၾကီးသည္ တဟုန္ထိုး ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ကို ကိုင္စြဲထားေသာ္ျငားလည္း တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးကို ခ်စ္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ျခစားမႈ Corruption ရွိေသာ္လည္းတိုးတက္မႈကိုထိခိုက္သည္အထိေပၚေပၚထင္ထင္မျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ႕သို႔ ယဥ္ေက်းမႈအဆင္႕ အျဖစ္လက္ခံသည္႕အေျခအေနဆိုးအထိမေရာက္။တိုးတက္မႈ၏ေနာက္တဆင့္္(Next-Phase)တြင္ျပႆနာရွိ ႏိုင္ေသာ္ လည္း တိန္ေလွ်ာက္ပိန္ကအစ - ဒီျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ရမည္ကုိ နားလည္ခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကလည္း တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ႏွင့္ တိုင္းျပည္ကာကြယ္ေရးကိုသာ ဦးစားေပးလာၾကသည္။ တကယ္ တ႐ုတ္ရာဇဝင္ကို ျပန္ေလ့လာလွ်င္ တ႐ုတ္တုိ႔ကို အေနာက္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔က အႏိုင္က်င့္ ဗိုလ္က်ခဲ့သည္မွာ မခံခ်င္စရာပါေပ။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အေတြ႔အၾကံဳ ရွိၾကသည္။ စိတ္ရွည္ၾကသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး မ်က္စိႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ (မူ) မရွိၾကပါ။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအက်ိဳးအတြက္ စိတ္ရွည္ရွည္ႏွင့္ တုိင္းျပည္ထူေထာင္ - စစ္တပ္ကို ထူေထာင္ၿပီး ေရရွည္ တျဖည္းျဖည္း ဝါးၿမိဳမည့္ လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္က အေမရိကန္က ထိုင္ဝမ္ကို မထိနဲ႔ ေပၚလစီကို က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ၁၉၉ဝ ႏွစ္ဦးစ သမၼတ ကလင္တန္လက္ထက္အထိ အေမရိကန္ေလယာဥ္တင္ သေဘာၤကိုလြတ္၍ ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယေန႔ အေျခအေန ေျပာင္းသြားၿပီး၊ တ႐ုတ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တဦးက အေမရိကန္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကို ေျပာခဲ့သည္။ အရင္က ခင္ဗ်ားတို႔ ထိုင္ဝမ္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါ ခင္ဗ်ားတို႔ လုပ္ႏိုင္လို႔ လုပ္ခဲ့ၾကတာ၊ အခု ခင္ဗ်ားတို႔ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ ဆိုခဲ့သည္။

အေမရိကန္ေရတပ္တြင္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာသည္ အဓိကက်သည့္ တိုက္စစ္လက္နက္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာကို ကာကြယ္ရန္ ေရငုပ္သေဘၤာႏွင့္ အျခားသေဘာၤမ်ား ၿခံရံ၍ Squadron သေဘၤာ အုပ္စုအျဖစ္ တည္ရွိသည္။ Aegis System ဟု ေခၚေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ေရေပၚေရေအာက္ သေဘၤာမ်ားကို ေရဒါျျဖင့္ ရွာေဖြ၍ ခံစစ္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားၾကရသည္။ အေမရိကန္တို႔က လံုၿခံဳၿပီဟု ယူဆခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ အစပိုင္းေလာက္က တ႐ုတ္ ေရငုပ္သေဘၤာတစင္းက အေမရိကန္ေတြ မသိေအာင္ကပ္ကာ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာနားကပ္၍ ေရေပၚ-ေပၚျပခဲ့သည္။ အေမရိကန္ေရတပ္မွာ ဆူညံသံမ်ား ထြက္လာသည္။ တ႐ုတ္စစ္တပ္၏ တုိးတက္မႈပင္ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ တ႐ုတ္စစ္တပ္ တုိးတက္လာသည္မွာ တ႐ုတ္အစိုးရ ခ်မ္းသာလာသည္ႏွင့္အမွ် ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေငြသံုးလာႏိုင္သည္။ တရားဝင္ တ႐ုတ္၏ စစ္ဘတ္ဂ်က္မွာ ၆ဝ ဘီလ်ံ (သန္းေပါင္း ၆ ေသာင္း) ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၏ ခန္႔မွန္းခ်က္က ဘီလ်ံ ၈ဝ ဟု ထင္သည္။ အေမရိကန္၏ ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္မွာ ဘီလ်ံ ၅ဝဝ ေက်ာ္သည္။ အီရတ္ႏွင့္ အာဂတန္စစ္စရိတ္တို႔ မပါ ပါ။ ကမၻာတြင္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္စစ္တပ္တြင္ အျခားတာဝန္မ်ား မရွိ။ စစ္တပ္ထူေထာင္ေရးသာ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ (အာဏာ) ေလာဘၾကီးၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စိီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အားလံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက အုပ္စိုးထားသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေ႐းလည္း တကယ္နားမလည္။ အမိန္႔အာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လိုသည္။ စီးပြားေရးတြင္လည္း လက္ညိႇဳးထုိးေရာင္းခ်ရန္သာ သိသည္။ စီးပြားေရးအေၾကာင္း နားမလည္။ လာဘ္ယူရင္း ေပ်ာ္ေမြ႔လာၾကရာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးကို ခ်စ္ရမွန္းပင္ မသိေတာ့။ လူမႈေရးတြင္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပင္။ ထို႔ေၾကာင့္ နအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ စစ္တပ္တည္ေထာင္ေရး တခုထဲကို အေရးမေပးႏိုင္။ စိတ္ဓာတ္ ပ်က္ျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် တုိင္းျပည္ႏွင့္အတူ စစ္တပ္ပါ ပ်က္စီးလာခဲ့ၿပီ။ ဘယ္ပညာမဆုိ စာေတြ႔တခုႏွင့္ မရပါ။ လက္ေတြ႔ လိုပါသည္။ အေတြ႔အၾကံဳဆုိတာ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္တပ္ၾကီးစိုးရာ ႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အရပ္ဘက္တြင္ လုပ္ခြင့္ မရရွိျခင္းေၾကာင့္ အေတြ႔အၾကံဳမရွိ ျဖစ္ေနၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုိအပ္ေသာ အေတြ႔အၾကံဳ ရင့္က်က္သည့္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား မေမြးထုတ္ႏိုင္ပါ။ အားလံုး စစ္ဘက္ကၾကီး အာဏာနဲ႔ ဦးေဆာင္ဖို႔ ၾကိဳးစားလွ်င္ အလယ္ေခါင္တြင္ အဆံေခ်ာင္ဖို႔ မ်ားပါသည္။ေငြေတြကုန္ၿပီး အလဟႆျဖစ္ဖို႔ မ်ားပါသည္။

နအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကေတာ့ ဒီအထိ နက္နက္ ေတြးခ်င္ပံုမရပါ။ ေငြႏွင့္ အာဏာသံုး၍ ဘာမဆိုရမည္ ထင္ပံုရပါသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါ။ ေျမာက္ကိုရီးယားလို ျပည္သူေတြသာငတ္ - ကမၻာ့ခ်ဥ္ဖတ္ႏွင့္ အႏုျမဴဗံုးၾကီးကိုင္ၿပီး ငတ္ေနၾကမည့္အျဖစ္ကို ျမင္ေယာင္ပါေသးသည္။

တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္ေသာ၊ လူမ်ဳိးကို ခ်စ္ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အရွိကို အရွိအတိုင္း ျမင္ႏိုင္ၿပီး လိုအပ္သလို သံုးသပ္ႏိုင္ၾကပါေစေသာ္။

၆၂ ႏွစ္ ၾကာခဲ့ေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို မေမ့ႏိုင္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို သတိရလုိက္ပါပိ။

တိုင္းျပည္ခ်စ္ေသာဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုတမ္းတမိျခင္းပါ

ဘိုဘိုေက်ာ္ျငိမ္း
Bnyein@gmail.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ကိုးကား

Building the Tatmadaw, Myanmar Armed Forces Since 1948 by Maung Aung Myo

Unpublished paper of Maung Aung Myo

ANU published papers by Maung Aung Myo

Military Power of the People’s Republic of China, Annual report to Congress, Office of the Secretary of Defense.

Theater Ballistic Missiles and China’s doctrine of ‘Active Defense’ by Martin Andrew, China Brief Volme:6, Issue:6

Chinese Nulcear Forces and U.S. Nuclear war planning, Hans M Kristensen, Robert S. Norris, and Matthew G. McKinzie

China Nuclear Forces: Operation, Training, Doctrine, Command, Control and Campaign Planning by Larry M. Wortzel

China Nuclear Doctrine, Savita Pande, Research Fellow, IDSA Strategic Analysis

Report on General Shwe Mann secret trip to North Korea

No comments:

Post a Comment