က်ေနာ္၏ ယံုၾကည္ခ်က္

က်ေနာ္၏အျမင္အရ ႏိုင္ငံေရးရဲ႕အသက္ဟာ “ယံုၾကည္မႈျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီ မထြန္းကားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး ဖိႏွိပ္မႈသည္ ဒြန္တြဲလ်က္ရွိစၿမဲပင္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္မိသည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတဦး အတြက္ဦးတည္ရာ သည္ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈပင္ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္ လက္ေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးသမား၏ ဘ၀သည္ ေထာင္နခမ္းတြင္ ဇင္းခ်န္ေလ်ာက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာတို႔၏ ညႇင္းပန္းမႈကို ခံႏိုင္ရန္ ယံုၾကည္ ခ်က္ ေၾကာရိုးရွိရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္ခ်က္သည္ အဓိက က်လွေပသည္။


က်ေနာ္တို႔မိသားစု တြင္ အေဖသည္ ေသြးစြန္းသည့္ အက်ီၤႏွင့္ အိမ္ျပန္ခ့ဲရသည္။

အေမသည္ ေရၾကည္အိုင္တြင္ တစ္ႏွစ္ခြဲ၊ က်ေနာ္၏ အကို ေဒါက္တာထြန္းေက်ာ္ၿငိမ္းႏွင့္ က်ေနာ္တို႔သည္ ဦးသန္႔အေရးအခင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၇) ႏွစ္က်၍ (၅) ႏွစ္ေထာင္နန္းစံ ခ့ဲရသည္။ အမျဖစ္သူ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေက်ာ္ၿငိမ္းသည္ ေထာင္အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ခ့ဲရ သည္။ ခံယူခ်က္ ယံုၾကည္ခ်က္အေၾကာင္း လက္ေတြ႔ႀကံဳခ့ဲသူမ်ားျဖစ္သည္။

က်ေနာ္တို႔ မိသားစု အဆက္ဆက္ အေဖေသြးေျမက်ကာ ေသြးစြန္းႏွိပ္စက္မႈ ခံခ့ဲရေသာ္လည္း (ဦး) မက်ဳိးခ့ဲပါ။ က်ေနာ္ ဂုဏ္ယူသည္။ ယံုၾကည္ခ်က္ ျပင္း၍ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ဆိုသည္ ႏိုင္ငံေရး (မာန္) ျပင္းခ့ဲၾက၍ ျဖစ္သည္ က်ေနာ္တို႔အားလံုး ယံုၾကည္ၾကသည္မွာ လူ႔လြပ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပင္ျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ လစ္ဖရယ္ ဒီမိုကေရစီ Liberal Democracy ျဖစ္သည္။

ကြန္ျမဴနစ္တို႔ ေရာေက်ာ္ေအာ္ေနသည့္ “ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီ” ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မဆလတို႔၏ “ဆိုရွယ္လစ္ ဒီမိုကေရစီ”ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း နအဖတို႔၏ စီးကမ္းရွိေသာဒီမိုကေရစီ Discipline Democracy တို႔ႏွင့္ လံုး၀ မတူပါ။ ၄င္းတို႔အားလံုးမွာ အာဏာရွင္ စံနစ္ကို ဒီမိုကေရစီ သကာေလာင္းထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ယံုၾကည္ေသာ လစ္ဖရယ္ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္သည့္ အစိုးရ -ျပည္သူကို တကယ္ ကိုယ္စားျပဳသည့္ Representative Government ျဖစ္ရမည္။

တရားဥပေဒအုပ္စိုးသည့္ Rule of Law ကိုလိုက္နာ သည့္ အစိုးရျဖစ္ရမည္။ လြတ္လပ္ေသာ တရားေရးစံနစ္ Independent Judicial System ဖြ႔ံၿဖိဳးလိုက္နာသည့္ စံနစ္ျဖစ္ရေပမည္။ ေနာက္ဆံုး အမ်ားျပည္သူ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေလးစား၍ အမ်ားတိုးတက္ခြင့္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ မည့္ Free Market Economy ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို က်င့္သံုး၍ တိုင္းျပည္ထူေထာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ မဆလစံနစ္ေအာက္တြင္ ႀကီးျပင္းခ့ဲသူျဖစ္၍ အာဏာရွင္မွန္သမွ် (လက္၀ဲ- လက်္ာ- ပစၥည္းမ့ဲ- စစ္) အာဏာရွင္ စံနစ္အားလံုး ကို ဆက္စုတ္မုန္းတီး မိသည္။

လူငယ္ဘ၀ ႀကီးျပင္းကာစ စာဖတ္စ ကာလတြင္ အေဖ့ကို ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သတ္၍ေမးဘူးသည္။ အေဖက စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရွင္းျပရွာသည္။ ဒီမိုကေရစီကို ယံုရင္စိတ္ဓါတ္က်စရာ မရွိ။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ ႐ႈံးရင္ ေနာက္ (၄) ႏွစ္မွာ ထပ္ႀကိဳးစားရမွာေပါ့။ ျပည္ သူရဲ႕ ဆႏၵကို ေလးစားရမယ္။ တိုင္းျပည္အတြက္ ေစတနာမွန္ရင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးျပဳခြင့္ ရရမွာေပါ့ လို႔ ရွင္းျပရွာတယ္။


က်ေနာ္ ဒီမိုကေရစီကို ယုံတာ ေခတ္ေပၚမို႔လို႔ ၾကားစကားေၾကာင့္ ယံုၾကည္ရျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဘ၀ႏွင့္ ရင္းၿပီး ေထာင္ထဲမွာ ဂန္ဖလားကို ဖက္္ရင္း ရလာတ့ဲအသိေၾကာင့္ ယံုၾကည္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤဘေလာက္ဆိုဒ္တြင္ က်ေနာ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အထင္အျမင္ အေတြးအေခၚ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အခါသင့္ သလို ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။

စာဖတ္သူမ်ားကို ေလးစားလ်က္
ပညာဗဟုသုတ ခ်မ္းေျမ့ ႂကြယ္၀ၾကပါေစ။
ဘိုဘိုေက်ာ္ၿငိမ္း
ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၈

No comments:

Post a Comment