ဦးေက်ာ္ၿငိမ္ႏွင့္ မိသားစု

ေခတ္သစ္ဓာတ္ပံုမ်ား

3 comments:

Mine said...

ဘာေတြေရွာက္ေရးထားတာလည္းဘိုိဘိုေက်ာ္ၿငိမ္ရယ္ အေဖေရာသားေရာမဟုတ္ေစာင္တလြဲေတြၾကီးပဲမလုပ္ရင္လည္းမလုပ္ဘူးလုပ္ရင္လည္းေစာက္တလြဲေတြၾကီးပဲ

Mya Sein Yaung said...

ဆရာေရးထါးတဲ့ ေဆါင္းပါး အါးလု့း ဒီဆိုက္ မွာ တစုတစည္းထဲ ဖတ္ခ်င္ပါတယ္။

Mya Sein Yaung said...

ဆရာေရးထါးတဲ့ ေဆါင္းပါး အါးလု့း ဒီဆိုက္ မွာ တစုတစည္းထဲ ဖတ္ခ်င္ပါတယ္။

Post a Comment