၂၀၀၉ ႏိုင္ငံေရး စစ္တမ္း -(၇)

ေဆာင္းပါး
ဘိုဘိုေက်ာ္ၿငိမ္း
တနလၤာေန႔၊ ၾသဂုတ္လ 17 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 20 နာရီ 25 မိနစ္


နက္နက္နဲနဲ ေတြးၾကည့္ရင္ ဗ်ဴဟာဆိုတာ ေတာ္လွန္ေရး တိုက္ပြဲတခု၊ စစ္ပြဲတပြဲရဲ႕ အ႐ႈံးအႏိုင္ကို အဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္တာမို႔ အေရးပါတဲ့ က႑မွာ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူအမ်ားက ဗ်ဴဟာဆိုတာ တြင္တြင္ ေျပာခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗ်ဴဟာဆိုတာကို နားလည္တဲ့အပိုင္းမွာ (အျပင္)ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ကြဲျပားျခားနားႏိုင္ၾကပါတယ္။ အျမင္ဆိုတာကလည္း ေလ့လာအား၊ ဘဝအေတြ႔အၾကံဳနဲ႔ ပညာအေျခခံေပၚ မူတည္တယ္လို႔ ယံုၾကည္မိတာမို႔ အျမင္ကိုေပးတဲ့ (ဉာဏ္ပညာ) အပိုင္းကို အရင္ေဆြးေႏြးပါရေစ။

ဒုတိယပိုင္းအေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ဗ်ဳဟာေတြ ဘာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ရသလဲ၊ မေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ဗ်ဴဟာေတြ ဘာေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ရသလဲ ဆိုတာေတြ ဆက္ေဆြးၿပီးမွ၊ က်ေနာ္ျမင္တဲ့ ဗ်ဴဟာကို ေနာက္ဆံုး ေဆြးေႏြးတင္ျပပါရေစ။ အျမင္နဲ႔ အသိဉာဏ္ကို အခ်ိန္ယူ အက်ယ္ခ်ဲ႕ ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။

လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ ေမြးကတည္းက ဗီဇ အေျခခံေလးေတြ ကြာျခားမႈ ရွိၾကပါတယ္။ ကိစၥတခု အေပၚယံေၾကာ ေတြးတဲ့ လူရွိသလို ကိစၥတခုကို အခ်ိန္ယူေလ့လာၿပီးမွ ႏႈိက္ႏႈိက္ခြ်တ္ခြ်တ္၊ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားတဲ့လူမ်ဳိး ရွိၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က ဉာဏ္ေကာင္းတယ္၊ တခ်ဳိ႕က ဉာဏ္ထိုင္းတယ္၊ တခ်ဳိ႕က အလြတ္က်က္တာကို အားသန္တယ္၊ တခ်ဳိ႕က ေဝဖန္ပိုင္းျခားမႈမွာ အားသန္တယ္၊ တခ်ဳိ႕က ေျပာသမွ် ယံုလြယ္တယ္၊ တခ်ဳိ႕က ကိုယ့္ဟာကိုယ္ နားလည္လက္ခံၿပီးမွ ယံုခ်င္တယ္၊ တခ်ဳိ႕က ဂဏန္းသခ်ၤာမွာ ေတာ္တယ္၊ တခ်ဳိ႕က ဘာသာစကားမွာ အားသန္တယ္၊ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဗီဇ အဖံုဖံုလို႔ ေျပာရမယ္ထင္တယ္။

ဒီေမြးရာပါ ဗီဇေလးေတြကို အေျခခံၿပီး က်ေနာ္တို႔ အမ်ားစုဟာ အတန္းပညာကို သင္ၾကားၾကတယ္။ အတန္းပညာမွာလည္း အေျခခံ အထက္တန္းေက်ာင္းအဆင့္၊ ေကာလိပ္အဆင့္ (Intermediate) ၊ တကၠသိုလ္ဘြဲ႔အဆင့္ ဘြဲ႔လြန္အဆင့္ (Master) ၊ ပါရဂူ (Ph D) အဆင့္ ဆိုတဲ့ ပညာအရည္အခ်င္း အဆင့္ဆင့္ ရွိျပန္တယ္။ ပညာရွာတဲ့အရြယ္ၿပီးေတာ့ ဥစၥာရွာတဲ့အရြယ္မွာ အလုပ္လုပ္ၾကရင္း ဥစၥာရွာၾကတာေပါ့၊ ဒီ ဥစၥာရွာတဲ့အရြယ္ အလုပ္လုပ္ၾကရင္းမွာ ဘဝလက္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကံဳကို ရရွိၾကပါတယ္။ ဒီအေျခခံျဖစ္တဲ့ ပညာနဲ႔ လက္ေတြ႔ဘဝ အေတြ႔အၾကံဳကို ေပါင္းမွ မိမိရပ္တည္ရတဲ့ ဘဝအေျခခံအေပၚ မူတည္ၿပီး၊ ဒီဘဝ ဗဟုသုတအေပၚ အေျခခံၿပီး၊ အျမင္နဲ႔ ခံယူခ်က္ဆိုတာကို တည္ေဆာက္ၾကရပါတယ္။ အျမင္နဲ႔ ခံယူခ်က္ဟာလည္း အခ်ိန္နဲ႔ လက္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကံဳ Real Life Expirer ေပၚ မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲတတ္ပါတယ္။ တခါတရံ ငယ္ငယ္က အျမင္နဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳရလာတဲ့ လူၾကီးအရြယ္အျမင္ ကြာျခားႏုိင္ပါတယ္။

မ်က္မျမင္ ၆ ေယာက္ဟာ မိမိကိုင္တြယ္မိရာ ဆင္းရဲခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းကိုမီၿပီး ဆင္ေကာင္ၾကီးကို ပံုသ႑ာန္ဖြဲ႔ၾကသလို၊ က်ေနာ္တို႔ လူသားေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ အသိဉာဏ္ပညာနဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳေပၚမွာ အေျခခံၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕ အျမင္ကို ေဖာ္ထုတ္ၾကတာမို႔ အေျခခံမတူရင္ အျမင္မတူညီႏိုင္ၾကပါ။

`ပန္းခ်ီကားတခ်ပ္ကို တၿပိဳင္တည္းၾကည့္ရင္ေတာင္ မိမိတို႔ရဲ႕ အသိဉာဏ္ပညာ အေျခခံေပၚမူတည္ၿပီး ခံစားခ်က္ခ်င္း မတူႏိုင္သလို အဓိပၸာယ္ေဖာ္တာျခင္းလည္း တဦးနဲ႔တဦး ကြာျခားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆာင္းပါးတပုဒ္၊ တင္ျပခ်က္တခုကို အသိဉာဏ္ပညာနဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳ အေျခခံေပၚမူတည္ၿပီး Understanding နဲ႔ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ေဆာင္မႈ Interpratation ျခင္း ကြာျခားႏိုင္ၾကပါတယ္။

`က်ေနာ္ အရင္က တင္ျပခဲ့ဖူးသလို ေျမေအာက္လိႈဏ္ေခါင္းထဲက အျမင္နဲ႔ လမ္းေပၚက အျမင္၊ သစ္ပင္ေပၚက အျမင္၊ ဆယ္ထပ္တိုက္ေပၚက အျမင္၊ ေလယာဥ္ေပၚက အျမင္၊ အာကာသက အျမင္ခ်င္း မတူႏိုင္ၾကပါ။ ”႐ႈျမင္တဲ့ေနရာ” ခ်င္း မတူရင္ ” အျမင္” ခ်င္း မတူညီႏုိင္ၾကသလို၊ အေျခခံ ”အျမင္” ခ်င္း မတူရင္ ”အျမင္” ခ်င္း ကြာျခားႏုိင္ပါတယ္။ အေျခခံဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ”အသိဉာဏ္” ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးတာ အရင္းျမစ္ sources (၂) ခု ရွိပါတယ္။ ”ပညာ” နဲ႔ ”အေတြ႔အၾကံဳ” ပါ။ အတန္းပညာ (သို႔) စာအုပ္ထဲကပညာ (Book Knowledge) ရွိေပမယ့္ (လက္ေတြ႔) မပါရင္ အဓိပၸာယ္ (မရွိ) ဘူးလို႔ေတာင္ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ဥပမာ - စာအုပ္ကိုင္ၿပီး ကားေမာင္းတတ္တယ္ ထင္ေနတဲ့ လူလိုေပါ့။ အတန္းပညာ မျပည့္စံုေပမယ့္ (လက္ေတြ႔) နဲ႔ အသိဉာဏ္ရၿပီး ေအာင္ျမင္႐ံုမက ကမၻာမွာ ထိပ္တန္းေရာက္ေနတဲ့သူေတြ အမ်ားၾကီး ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာရွိတခ်ဳိ႕က အသိဉာဏ္ပညာရွိမႈ (Wisdom) ဟာ အေတြ႔အၾကံဳကေန လာတယ္လို႔ ဆိုၾကတာေပါ့။

*မရွိသင့္ပါ*

အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ကြာျခားခ်က္မွာလည္း အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ေျပာတာ၊ ယံုခုိင္းတာလုပ္ ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္မႈကို ေခါင္းထဲ႐ိုက္သြင္းၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ Critical Thinking လို႔ေခၚတဲ့ အေတြးအေခၚတခု၊ အျမင္တခုကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာၿပီးမွ လက္ခံယံုၾကည္မႈကို အားေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငါ့(အျမင္)က အမွန္-ငါ့အျမင္နဲ႔လြဲရင္ (ရန္သူ)၊ ငါနဲ႔ အျမင္မတူသူေတြဟာ သစၥာေဖာက္ တိုက္ခိုက္ထား ဆုိတာေတြဟာ Critical Thinking ကို နားမလည္သူေတြပါပဲ။

အျမင္မတူႏိုင္ဘူးဆိုတာ အျမင္မတူရင္ေတာင္ ေဝဖန္သံုးသပ္တင္ျပႏိုင္ရပါမယ္။ ဒီအခ်က္၊ ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ အျမင္မတူတာ၊ ကြာဟခ်က္က ဘာဆိုတာ သံုးသပ္တင္ျပႏိုင္ရပါမယ္။ ”အျမင္” ကို မၾကိဳက္တာနဲ႔ ”လူ” ကို မၾကိဳက္၊ လူကို မၾကိဳက္တာနဲ႔ အျမင္ကို မၾကိဳက္၊ လူနဲ႔ အျမင္ကို မၾကိဳက္တာနဲ႔ (ေနရာမေပးနဲ႔) တိုက္ခိုက္ထား ဆိုတာေတြဟာ အာဏာရွင္စနစ္ေတြ ေပါက္ဖြားလာတဲ့ ”မဆလ” စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ အားလံုးအေနနဲ႔ အမ်ားဆိုသလို အေမြခံရရွိထားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ က်ေနာ့္အျမင္ကို တင္ျပရရင္ ဘာသာေရးနယ္ပယ္ အျပင္ဘက္မွာ Absolute Truth ဆိုတဲ့ (လံုးဝ) အမွန္ဆိုတာ ရွားပါတယ္။ Relative Truth ဆိုတဲ့ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (အမွန္) တရားကပဲ ပိုရွင္သန္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Relative Truth နယ္ပယ္မွာ ဘာေၾကာင့္ ငါ့ (အျမင္) ကပဲ အမွန္ျဖစ္ရမွာလဲ။

ေနာက္တေခတ္ လူငယ္ေလးေတြ စဥ္းစားႏိုင္ဖို႔ က်ေနာ့္ရဲ႕ ဘဝအေတြ႔အၾကံဳနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပါရေစ။

*ပညာ* *

ပညာရွာတဲ့ ပထမအရြယ္မွာ က်ေနာ္တို႔အားလံုး တတ္စြမ္းသမွ်နဲ႔ အေျခအေနေပးသမွ် ပညာရွာၾကရတာေပါ့။ မသိရင္ ဘြဲ႔ေလးတခုရလာၿပီ ဆိုၿပီးေတာ့ ဘဝင္ေလးၾကြလာစရာေပါ့။ တကယ္တမ္းသိရင္ ပါရဂူ Ph.D Level မွာေတာင္ ေက်ာင္းဆုိတာ လိုအပ္မယ့္ အေျခခံကိရိယာ Tools ကိုပဲ သင္ေပးလိုက္တာပါ။ Ph.D အဆင့္မွာေတာင္ အေျခခံသုေသသန Research လုပ္ေအာင္ Dissertation Thesis ေရးခိုင္းလုိက္တာပါ။ တကယ့္ပညာက အလုပ္ထဲေရာက္မွ တကယ္လုပ္ရင္း လိုအပ္လို႔ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ဝင္စားလို႔ျဖစ္ေစ မိမိဘာသာ ေလ့လာမႈနဲ႔ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ လုပ္ကိုင္မႈကမွ တတ္လာရပါတယ္။ အလုပ္မရွိရင္ ကိုယ္တတ္ထားတဲ့ ပညာကို စမ္းသပ္ခြင့္ Apply လုပ္ခြင့္မရွိရင္ စာေတြ ဘယ္ေလာက္ဖတ္ဖတ္ မၿပီးျပည့္စံုႏုိင္ပါ။ လုပ္သက္ေလးရလာမွ စာေတြ႔ကို လက္ေတြ႔က ျဖည့္ဆည္းေပးသြားၿပီး Confidence လို႔ေခၚတဲ့ မိမိကိုယ္ကို မိမိယံုၾကည္မႈ ရလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အတိုခ်ဳံးေျပာရရင္ (၁) အတန္းပညာ၊ (၂) လက္ေတြ႔ (အလုပ္မွ) ပညာ၊ (၃) ဆည္းပူးပညာ ဒီ ၃ ခု ေပါင္းမွ - ပညာအျပင္ (ဉာဏ္) နဲ႔ (အသိ) အဂၤလိပ္လို Experience & Knowledge Wisdom ရလာတယ္။ ဒီက ရလဒ္ အေျခခံ Experience & Knowledge Wisdom ရဲ႕ အတိမ္အနက္ကို မူတည္ၿပီး “အျမင္” ကို ရလာပါတယ္။

*အျမင္*

စစ္တပ္တခုမွာ တပ္ၾကပ္အရာခံ ဗိုလ္ Non-commissioned Officer (NCO) နဲ႔ စစ္ဗိုလ္ Commissioned Office ကြာျခားသလို တိုးတက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတြမွာ Blue Collar နဲ႔ White Collar အလုပ္သမားခ်င္း ကြာျခားၾကျပန္တယ္။ စစ္တပ္တခုမွာ NCO ေတြဟာ အလြန္အေရးပါေပမယ့္ တာဝန္ယူရတဲ့ အဆင့္က်ေတာ့ မတူၾကပါ။ တပ္စု၊ တပ္စိပ္၊ တပ္ခြဲေတြအတြင္းမွာ NCO ေတြဟာ အေရးပါေပမယ့္ တပ္ခြဲတပ္ရင္းေတြကို ဦးစီးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ရတာက ဗိုလ္ၾကီး၊ ဗိုလ္မႉး၊ ဒုဗိုလ္ၾကီးေတြပဲ လက္ရွိျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ ဗိုလ္မႉးၾကီးျဖစ္မွ တပ္ရင္း (၂)၊ တပ္ရင္း (၃) ကို ကိုင္တိုက္ရတဲ့ ဗ်ဴဟာမႉး ျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ျဖစ္မွ တပ္မမႉးျဖစ္တာကိုး။ တပ္မမႉးရဲ႕ အဆင့္ - တပ္မမႉးရဲ႕ တာဝန္ - တပ္မမႉးရဲ႕ အျမင္ဟာ - တပ္ၾကပ္အရာခံဗိုလ္ေတြရဲ႕ (အျမင္) နဲ႔ မတူေတာ့ဘူးေပါ့။ ထမ္းရတဲ့ တာဝန္ခ်င္းမွ မတူတာဘဲ။

ထိုနည္း၎ပဲ အရပ္သားဘက္မွာလည္း Blue-collar အလုပ္သမားဆိုတာ လက္ေတြ႔တတ္ကြ်မ္းမႈမွာ လိုအပ္အေရးပါေပမဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္မွာ တာဝန္ယူရတဲ့ White-collar အလုပ္သမားတေယာက္နဲ႔ (အျမင္) ခ်င္း မတူၾကေတာ့ဘူးေပါ့။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာလည္း အဆင့္တာဝန္ယူရတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး (အျမင္) ခ်င္း ကြာႏုိင္တာပဲေပါ့။ ဒီေနရာမွာ အထူးသတိျပဳေစခ်င္တာက တေယာက္က တေယာက္ထက္္သာတယ္လို႔ မဆိုလို၊ ခြဲျခားလိုျခင္း မဟုတ္။ ရာထူးအဆင့္ - တာဝန္ယူရမႈ အေပၚမူတည္ၿပီး (အျမင္) ကြဲႏုိင္တာကို ဆိုျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ့္ လက္ေတြ႔ - အေတြ႔အၾကဳံႏွင့္ ယွဥ္ၿပီး ဥပမာ ေပးပါရေစ။ အေမရိကားမွာ - အင္ဂ်င္နီယာတေယာက္ဟာ လက္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကဳံနဲ႔ အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္ၿပီး - အင္ဂ်င္နီယာ, Sr. Engineer, Principal နဲ႔ ေနာက္ဆံုး Architect ဆိုတဲ့ အဆင့္ေတြ ရွိပါတယ္။ Architect အဆင့္ေရာက္ရင္ End-to-End , System အစက အဆုံးအထိ Design လုပ္ရပါတယ္။ Design Engineer ဆိုတာက Component တစိတ္တပိုင္းပဲ Design လုပ္ရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အဆင့္ျမင့္လာရင္ Consultant အဆင့္ေပးပါတယ္။ ဒါဟာ အင္ဂ်င္နီယာ Technical ဘက္မွာ ေနခ်င္ရင္ေပါ့။ Technical မွာပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ လိုက္ခ်င္ရင္ Engineering မန္ေနဂ်ာ၊ Consultant မန္ေနဂ်ာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တာေပါ့။

က်ေနာ္ အလုပ္ဝင္ဝင္ျခင္း Entry level job မွာ အင္ဂ်င္နီယာ၊ အဲဒီကတဆင့္ Consultant ၊ ဒီကမွ Consultant manager ဆိုၿပီး တဆင့္တဆင့္ ရာထူးတက္လာခဲ့ၿပီး ၁ဝ ႏွစ္ေလာက္ အေတြ႔အၾကဳံရေတာ့ HP မွာ Architect ရာထူးကို ရခဲ့ပါတယ္။ ပထမေေတာ့ ရာထူးေလးရလာေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ့္ကို အထင္ၾကီးၿပီး ဘဝင္ျမင့္မဲ့မိတာေပါ့။ အခက္ခဲဆံုး ဒီဇိုင္းတာဝန္ယူရတဲ့ အင္ဂ်င္နီယာၾကီး ျဖစ္ၿပီကိုး။ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ က်ေနာ္ အရင္ကလုပ္ခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီတုန္းက ၿပိဳင္ဘက္ - က်ေနာ္တို႔ ဆက္သြယ္ေရးက႑ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတခုမွာ ထိပ္တန္းက ရွိေနတဲ့ ကုမၸဏီရဲ႕ အရာရွိၾကီးတေယာက္ ဖိတ္ေခၚတာနဲ႔ သြားေတြ႔ခဲ့တယ္။ ဘဝင္ကေလးနဲ႔ ေခါင္းတေထာင္ေထာင္ ျဖစ္ေနတဲ့ က်ေနာ္က ရဲရဲေတာက္ ေျပာရဲလို႔ ထင္ပါရဲ႕ ငါရာထူးတက္ၿပီ၊ မင္း ငါ့ေနရာကို ယူ၊ ငါ့လက္ေအာက္မွာ လုပ္၊ မင္း လုပ္ႏုိင္မလားလို႔ ကမ္းလွမ္းလာတယ္။ ဘဝင္ကေလးနဲ႔မို႔ ငါးခူၿပဳံးၿပံဳးၿပီး စိတ္ထဲမွာေတာ့ မင္းေတာင္လုပ္ႏုိင္တာ ငါလည္း ရတာေပါ့လို႔ ထင္လံုးၾကီးခဲ့တယ္။ ကြာတာက အရင္က အင္ဂ်င္နီယားလုပ္ငန္းပဲ တာဝန္ယူရတာ။ Product ထုတ္ကုန္တခုလံုး တာဝန္ယူရတဲ့အခါ တခါမွ မကြ်မ္းခဲ့တဲ့ Manufacturing ဆိုတာပါလာတယ္။ ဆက္တိုက္ Supply Chain ဆိုတာ ပါလာတယ္။

ေလယာဥ္ ကုမၸဏီတခုဟာ ဓာတ္ဆီေစ်း အတက္အက်ကို ခံႏိုင္ဖို႔ ဓာတ္ဆီကို Hedge လုပ္ရသလို က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ တႏွစ္လံုးသံုးမယ့္ Logic Chip ေတြကို ၾကိဳဝယ္ရတယ္။ Documentation က ဘာေတြ ေဖာ္ျပရသလဲ? ဆိုၿပီး ေမးလာတယ္။ Marketing က ေစ်းသတ္မွတ္ဖို႔ Marketing Program ေတြ လုပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုလာၿပီး Sales က ပစၥည္းေတြ ဘယ္ေတာ့ ပို႔မွာလဲ? ဝယ္သူေတြ သိခ်င္ေနၿပီ၊ လူ လႊတ္ပါဦးတဲ့။ PR က သတင္းဂ်ာနယ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ပါဦးနဲ႔ အရူးမီးဝိုင္းသလို ဖင္မႏုိင္ဘဲ ပဲၾကီးဟင္း ေသာက္မိသလို ခံစားရတယ္။

အေမရိကန္က ကုမၸဏီအမ်ားအျဖင့္က (လူ)ကို ေရြးၿပီး တာဝန္ေပး၊ လႊတ္ေပးလိုက္တာပဲ။ မႏိုင္ရင္ အလုပ္ထုတ္ခံရမွာေပါ့။ က်ေနာ္မွာ အားသာခ်က္တခု ရွိတာက မတတ္ရင္ မတတ္ဘူးေျပာဖို႔ ဝန္မေလးဘူး - မႏိုင္ရင္ မႏုိင္ဘူး၊ လက္ခံဖို႔ မေၾကာက္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္လို ရာထူးရွိတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳရင့္တဲ့ လူကို ထမင္းစားဖိတ္ၿပီး အၾကံေတာင္းရတယ္ ဆရာတင္ရတယ္။ ဒီလူက လမ္းျပေပးတာေၾကာင့္ က်ေနာ္ ႏုိင္ႏိုင္နင္းနင္း အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ မတတ္ရင္ တတ္တဲ့သူကို ေခၚရွင္းျပခိုင္းရတယ္။ လက္လႊဲႏိုင္မယ့္ လူေတာ္ေတြကို ေရြးခန္႔ရတယ္။ သူမ်ားေတြေျပာတာ နားေထာင္ရတယ္။ အကုန္တတ္စရာမလို။ မိမိသိသင့္တာကိုပဲ ေရြးေလ့လာရတယ္။ မဆိုင္တာကို အခ်ိန္ကုန္မခံနဲ႔ စသည္စသည္ျဖင့္ေပါ့။

ေလာကမွာ ဆရာလည္း လိုတယ္၊ ယံုရမယ့္ တပည့္လည္း လိုတယ္။ လက္ရွိအဆင့္ဟာ ေနာက္တက္မယ့္ အဆင့္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းပဲဆိုတာ နားလည္လာတယ္။ အဓိက ပညာရလိုက္ကေတာ့ ငါ ဘာမွမသိပါလား။ ငါဟာ ဘာမွ မဟုတ္ပါလားဆိုတဲ့ “သတိ” တရား ရလာရပါတယ္။ တတ္ေလ၊ ဖတ္ေလ ငါ ဘာမွ မတတ္ေသးပါလား။ ေလ့လာစရာေတြ မကုန္ႏုိင္ပါလားဆိုတာ သေဘာေပါက္လာရတယ္။ ဆရာဝန္ျဖစ္ေစ၊ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ေစ ေနာက္ဆံုး စီးပြားေရးကို နားလည္ရမယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္လာတယ္။ P & L လို႔ ေခၚတဲ့ အရႈံးအျမတ္ကို တာဝန္ယူရရင္ စီးပြားေရး နားမလည္လို႔ မရေတာ့ပါ။

*အဆင့္မတူ - အျမင္မတူရင္ - ဗ်ဴဟာ မတူပါ * *

ဒီေနရာမွာ “အဆင့္”ဆိုတာ ခြဲျခားလိုတဲ့ ဆႏၵမဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳေစလိုပါတယ္။ ရာထူးအဆင့္ မတူရင္ “အျမင္” မတူ၊ တာဝန္ယူရတာခ်င္း မတူတာေၾကာင့္ “အျမင္” မတူရင္ (ဗ်ဴဟာ) မတူတာကို ဆိုလိုတာပါ။ က်ေနာ္တို႔ ကုမၸဏီကို High-Tech Company အဆင့္ျမင့္ အတတ္ပညာကုမၸဏီလို႔ ေခၚပါတယ္။ “အတတ္ပညာ” Technology ဟာ အေရးၾကီးပါတယ္။ က်ေနာ့္အဆင့္ က်ေနာ့္တာဝန္ဟာ က်ေနာ့္ Product ထုတ္ကုန္ က်ေနာ့္ေစ်းကြက္မွာ ထိပ္တန္းျဖစ္ေရး ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ကုမၸဏီဟာ က်ေနာ္ Product အတြက္ သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ရင္းႏွီးခဲ့ရတယ္။ ဒီ့အျပင္ သန္းေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ရင္းၿပီး ဒီအတတ္ပညာအတြက္ ကုမၸဏီတခုကို ဝယ္ခဲ့တယ္။ က်ေနာ့္အဆင့္၊ က်ေနာ့္တာဝန္၊ က်ေနာ့္အျမင္က ၾကည့္ရင္ ေက်နပ္စရာေပါ့။ သန္းေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ရင္းၿပီးမွေတာ့ ကုမၸဏီက ဒီအတတ္ပညာ Technology ကို ေက်နပ္စိတ္ခ်လို႔ ယူဆႏုိင္တာေပါ့။ က်ေနာ္ရဲ႕ ေဖာက္သည္ Customers ေတြကိုလည္း ဒီအတုိင္း အာမခံေပးခဲ့တာပဲ။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေခါင္ခ်ဳပ္ဘိုးေတာ္ အဆင့္ကၾကည့္ရင္ - ဒီ Technology ကို အသိအမွတ္မျပဳရင္ ေဖာက္သည္ေတြက ဒီအတတ္ပညာ Technology ကို ၿပိဳင္ဘက္ေတြဆီက ဝယ္ရင္း ၿပိဳင္ဘက္ေတြဝင္လာၿပီး အဓိကထုတ္ကုန္ Product ရဲ႕ အေရာင္းက်မွဆိုလို႔ ေငြအကုန္ခံၿပီး မိတ္မပ်က္ရေအာင္၊ ေဖာက္သည္ေတြ တျခားမေရာက္ေအာင္ “ကြက္လပ္” ျဖည့္ထားတာ။

High-Tech ေစ်းကြက္မွာ Technology အသစ္ ထြက္ေပၚလာရင္ Technology ကို တည္ေဆာက္ရင္း အားလံုးကို လိုက္နာရမယ့္ “စံ” Standard ကို ေဖာ္ထုတ္ရင္း Product ကို တည္ေဆာက္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ Technology နဲ႔ ေနာက္ Technology ၿပိဳင္ၾကရတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ကုမၸဏီဟာ ထိပ္တန္းမွာ ရွိတာေၾကာင့္ ဒီ Technology ကို ေဖာ္ထုတ္ၾကတဲ့ Forum ေတြမွာ ၾသဇာရွိတယ္။

တေန႔ က်ေနာ္တို႔ဘိုးေတာ္က က်ေနာ့္ Boss ကို ေခၚၿပီး၊ မင္းတို႔ Technology ကို သတ္လိုက္လို႔ အမိန္႔ေပးတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဘိုးေတာ္အဆင့္က်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ကုမၸဏီကို ဘယ္ Technology နဲ႔ သြားမယ္၊ သြားသင့္တယ္။ ၿပိဳင္ဘက္ Technology ကို ဝင္မသံုးရင္၊ ဝင္မရင္းဘဲ ၾသဇာမရွိႏုိင္၊ ၾသဇာရွိမွ ဖ်က္ပစ္ႏုိင္တာပဲ။

၂ဝ ရာစုအစမွာ အေမရိကန္ၿမိဳ႕ၾကီးေတြမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးတဲ့ Train လို႔ ေခၚတဲ့ ရထားေတြ ေခတ္စားလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကားကုမၸဏီ ဘိုးေတာ္ေတြနဲ႔ ေရနံကုမၸဏီ ဘိုးေတာ္ေတြ ေပါင္းၿပီး ဖ်က္ပစ္လိုက္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကားမွာ Public Transport လို႔ ေခၚတဲ့ အမ်ားသံုး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စနစ္က သိပ္ညံ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သြားသြား ကားရွိမွ ျဖစ္တယ္။ ဒါမွ ကားေရာင္းရမယ္၊ ဓာတ္ဆီေရာင္းရမယ္ေပါ့။

၁၉၇ဝ ခုႏွစ္ေတြမွာ အာရပ္ေတြက ေရနံအေရာင္းပိတ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအတြက္ အေမရိကားကို ညႇစ္ေတာ့ လူေတြက မျဖစ္ေခ်ဘူးဆိုၿပီး Alternative Energy လို႔ ေခၚတဲ့ ေရနံထြက္ပစၥည္းမဟုတ္တဲ့ (ေလာင္စာ) ကို ရွာေဖြလာၾကတယ္။ တခါထဲ ေရနံဆီကုမၸဏီၾကီးေတြက ဒီကုမၸဏီအငယ္ေလးေတြကို အတင္းလိုက္ဝယ္ၿပီး- ေခ်မႈန္းပစ္လိုက္ၾကတာ အခု ၂ဝဝဝ ေက်ာ္မွာ - တ႐ုတ္နဲ႔ အိႏိၵယတို႔ တိုးတက္လာၿပီး ေလာင္စာမေလာက္မင ျဖစ္မွ အခု Alternative Energy တျခားေလာင္စာကို အပူတျပင္း လိုက္ရွာေနၾကရတယ္။ အႏွစ္ ၃ဝ လႊမ္းမိုးထားတဲ့ ေရနံကုမၸဏီၾကီးေတြရဲ႕ ဗ်ဴဟာရဲ႕ ရလဒ္ေပါ့။

ကုမၸဏီတခုထဲမွာေတာင္ - က်ေနာ့္အဆင့္နဲ႔ ဘိုးေတာ္အဆင့္ မတူတာေၾကာင့္ (အျမင္) မတူဘဲ “ဗ်ဴဟာ” ပါ ကြဲထြက္သြားပါတယ္။ က်ေနာ့္ Boss ရယ္၊ က်ေနာ္ရယ္၊ Engineering Boss ရယ္ ဒီ ၃ ေယာက္ပဲ အသိေပးပါတယ္။ ကိုယ့္ခေလးကို ဖ်က္ခ်ဖို႔ မိဘက အဓမၼ အမိန္႔ေပးသလိုပဲ ခံစားရတယ္။ ၃ ညေလာက္ အိပ္မေပ်ာ္ခဲ့ပါ။ က်ေနာ့္ Boss က ေလာကမွာ (အစြဲ) မထားဖို႔၊ ဒီအတတ္ပညာၿပီးရင္ ေနာက္အတတ္ပညာဆိုတာ လာမွာပဲ။ အေရးၾကီးတာ Technology ကို အေျချပဳ ၿပီးအစကအဆံုး Product တခုလံုးကိုထုတ္လုပ္ႏိူင္တဲ့ နည္းပညာနဲ႔ အေတြ႔အၾကဳံ မင္းရၿပီ။ အဓိကက ငါတို႔ကုမၸဏီ ေအာင္ျမင္ရင္ ငါတို႔ Stocks ေတြ ေစ်းတက္မယ္။ ငါတို႔ ခ်မ္းသာမႈ တိုးပြားမယ္။ စီးပြားေရး လုပ္တယ္၊ လုပ္ငန္းလုပ္တယ္ဆိုတာ အရင္းရွင္နယ္ပယ္မွာ (အျမတ္) ရဖို႔ပဲလို႔ ႏွစ္သိမ့္ရွာတယ္။ တဖက္က ကိုယ့္လူေတြ၊ ကိုယ့္ေဖာက္သည္ေတြ စိတ္ဓာတ္မက်ေအာင္၊ ေဖာက္သည္မပ်က္ေအာင္ ၾကိဳးစားေနရေပမယ့္ တဖက္မွာ ေသဒဏ္ အေပးခံထားရတာကိုလည္း သိေနတယ္။ တပ္မပ်က္ေအာင္ ခံစစ္ကိုႏုိင္မွ စစ္ဗိုလ္ေကာင္း ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို လက္ေတြ႔က သင္ၾကားေပးခဲ့တာပါ။ “ဗ်ဴဟာ” ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို ခံစားမႈနဲ႔ရင္းၿပီး (သိ) ခဲ့ရတာပါ။ တခါတရံ အလုပ္တခုထဲမွာပဲ အဆင့္မတူေတာ့ရင္ (အျမင္) ဟာ ေျပာင္းသြားႏုိင္ပါတယ္။

က်ေနာ့္ အကိုဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဆရာဝန္ဘြဲ႔ရခဲ့ၿပီး အေမရိကားမွာ Ph.D ဘြဲ႔ရျပန္ကာ ပါေမာကၡ ျဖစ္လာပါတယ္။ က်ေနာ္က Corporate America လို႔ေခၚတဲ့ နယ္ပယ္မွာ ၾကီးထြားရတယ္။ က်ေနာ့္အကိုက Academic လို႔ေခၚတဲ့ ပညာတတ္နယ္ပယ္မွာ ၾကီးထြားရတာေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ညီအကို ၂ ေယာက္ဟာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာသာ (အျမင္) တူၾကတာ။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးမွာေတာ့ ျပဒါးတလမ္း သံတလမ္းပဲ။ အေမရိကန္ ပညာေရးစနစ္မွာ University တကၠသိုလ္ေတြေအာက္မွာ College ဆိုတာေတြ ရွိပါတယ္။ College of Medicine, College of Engineering, College of Education ေဆးေကာလိပ္၊ အင္ဂ်င္နီယာ ေကာလိပ္၊ ပညာေရး ေကာလိပ္ စသည္ျဖင့္ေပါ့။ ဒီေကာလိပ္တခုစီကို Dean ဆိုတာက အုပ္ခ်ဴပ္ရပါတယ္။ ဗမာလိုေတာ့ ပါေမာကၡခ်ဴပ္လို႔ ေခၚမယ္ထင္ပါတယ္။ က်ေနာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေက်ာင္းတက္စဥ္က ေဆးတကၠသိုလ္၊ စက္မႈတကၠသိုလ္ဆိုၿပီး ခြဲထားတာကိုး။ အေမရိကားမွာေတာ့ တကၠသိုလ္ေတြက အမ်ားၾကီး ရွိၾကတာကိုး။

က်ေနာ့္အကိုဟာ ပါေမာကၡဘဝမွာ စာသင္တာရယ္၊ အားရင္ သုေတသနလုပ္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္က ပါေမာကၡဆိုတာ အဂၤလိပ္လို Ivory Tower လို႔ေခၚတဲ့ စင္ျမင့္ေပၚက လူေတြ လက္ေတြ႔ ဘာနားလည္လို႔လဲလို႔ အျငင္းပြားၾကရင္ မတရားအႏိုင္ယူေျပာေလ့ရွိတယ္။ သူကလည္း ျပန္ေျပာေပါ့။ သူက Dean ပါေမာကၡခ်ဴပ္ျဖစ္ေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ကိုင္လာရၿပီး ကိုယ့္ေကာလိပ္၊ ကိုယ့္ဘတ္ဂ်က္အတြက္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ႏုိင္ငံေရး Office Politics ပါလာၿပီ။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမႉး Governor office က အုပ္ခ်ဴပ္သူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံလာရၿပီး လူေတြ ဌားရတယ္။ လူေတြကို အလုပ္ျဖဳတ္ရတယ္။ လက္ေတြ႔ျပႆနာေတြ ရင္ဆိုင္လာရၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ပါေမာကၡနဲ႔ ပါေမာကၡခ်ဴပ္ အဆင့္မတူေတာ့တာေၾကာင့္ (အျမင္) ပါ ေျပာင္းလာတယ္။ က်ေနာ့္ရဲ႕ ခံစားမႈနဲ႔ (အျမင္) ကို သူ ခံစားတတ္လာတယ္။

က်ေနာ္ အခုလို လက္ေတြ႔ျဖစ္စဥ္နဲ႔ယွဥ္ၿပီး တင္ျပတာကို တခ်ဳိ႕က ဒီလူၾကီး ေလွ်ာက္ၾကြားေနတယ္လို႔ ထင္ေကာင္းထင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ (အျမင္) ဆိုတာ အေျခခံပညာ၊ ေနာက္ခံ ဘဝအေတြ႔အၾကံဳနဲ႔ ေလ့လာမႈအားအေပၚ မူတည္တာေၾကာင့္ (ျမင္) ႏုိင္သေလာက္သာ (ျမင္) ၾကတာမို႔ အျပစ္မေျပာႏိုင္ပါ။ က်ေနာ့္ေစတနာရင္းက ေနာက္ေခတ္ Critical Thinking ကို နားလည္ေစခ်င္တယ္။ အျမင္ (က်ယ္) ေစခ်င္တယ္။ လက္ေတြ႔သင္ခန္းစာဆိုတာက (ေငြ) နဲ႔လည္း ဝယ္ယူလို႔ မရပါဘူး။ စာသင္ခန္းထဲမွာ (သင္) ယူ႐ုံနဲ႔ မၿပီးျပည့္စုံႏိုင္ပါဘူး။ B school လို႔ေခၚတဲ့ Business School ေတြမွာ Case Study အေနနဲ႔ ေလ့လာၾကတာ ရွိေပမယ့္ မိုးထဲေလထဲ အခက္အခဲၾကားမွာ ႐ုန္းကန္ၿပီး ရလာတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳ (အသိ) နဲ႔ အရိပ္ေအာက္မွာ စာအုပ္ထဲကရတဲ့ (အသိ) မတူၾကပါ။ လက္ေတြ႔ပါမွ ၿပီးျပည့္စံုတယ္ဆိုတာကို လူငယ္ေလးေတြကို သိေစခ်င္တာပါ။

*(အျမင္) မတူရင္ (ဗ်ဴဟာ) မတူပါ*

အျမင္မတူရင္ ဗ်ဴဟာမတူဘူး ဆိုတာကို လက္ေတြ႔ျဖစ္စဥ္တခုနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး တင္ျပေဆြးေႏြးပါရေစ။

အခြင့္အေရးေပၚတယ္ ဘာလုပ္မလဲ?

ႏိုင္ငံေရးမွာ အခြင့္အေရးေပၚရင္ - ဘယ္လို အက်ဳိးရွိေအာင္ အသံုးခ်မလဲ? ဆိုတာကို စဥ္းစားတတ္ရမယ္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ တက္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခၚတယ္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဘာေၾကာင့္ လက္ခံတာလဲ? စကားေျပာၾကည့္မွ ရန္သူ႔သေဘာထားကို သိမယ္။ ေအာင္ျမင္ရင္ အျမတ္၊ မေအာင္ျမင္ရင္လည္း အဆက္သြယ္ျပတ္ေနတဲ့ ပဲခူး႐ိုးမကလူေတြနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္ေရာက္ေနတဲ့လူေတြ ျပန္ေဆြးေႏြးခြင့္ရမယ္။ ဒါက ေပၚလာတဲ့ အခြင့္အေရးကို နုိင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္တာပဲ။ သခင္သန္းထြန္းစကားနဲ႔ေျပာရရင္ ရန္သူ႔မ်က္ခံုးေမႊးေပၚ စၾကၤန္ေလ်ွာက္တာပဲ။ ရန္သူကလည္း သူ႔အျမင္၊ သူ႔ဗ်ဴဟာနဲ႔ ဖိတ္ေခၚတာပဲ။ တခ်ဳိ႔ရဲ႔ အေတြးက ဗကပ ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို ခ်ိန္ဆဖို႔နဲ႔ ခြဲနုိင္ရင္ ခြဲဖို႔ လုပ္တယ္လို႔ ဆုိၾကတယ္။ နုိင္ငံေရးဆိုတာမွာလည္း အကြက္ျမင္သူ၊ လ်ွင္သူ၊ ေအာင္ပြဲ မခံဘူးလား။

ဒီဖက္ေခာတ္လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေရွးကြန္ျမဴနစ္ေတြလို ပါတီနုိင္ငံေရး၊ အာဏာနုိင္ငံေရးကို နားမလည္ၾကေတာ့ တလမ္းသြားအေတြးကိုပဲ ေတြးတတ္ၾကေတာ့တယ္။ စစ္တပ္ကို မၾကိဳက္၊ စစ္တပ္ကို ဆန္႔က်င္ၾက။ ဒို႔က ေရေတာင္ စစ္မေသာက္ဘူးဆိုျပီး ထေၾကြးေက်ာ္ရင္ လူစြမ္းေကာင္းျဖစ္ျပီ ထင္ၾကတယ္။ ဒါက အမွန္ ”ဆႏၵ” သို႔မဟုတ္ ” ခံစားမႈ” သက္သက္သာ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီ ခံစားမႈအဆင့္ကို မေက်ာ္နုိင္ရင္ ဆန္႔က်င္ဖို႔အတြက္ ဆန္႔က်င္တာ Opposing for the sake of Opposing" ပဲ ျဖစ္သြားေရာ။ ႏိုင္ငံေရးမႈ ခံစားမႈ၊ ယံုၾကည္ခ်က္၊ အင္အားတည္ေဆာက္မႈ၊ ထိေရာက္တဲ့ ဗ်ဴဟာ ခ်နုိင္မႈ၊ ထိေရာက္တဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေတြဟာ သီးျခားစီရွိပါတယ္။ တခါတရံ ခံစားမႈကို ေဘးဖယ္ျပီး ဗ်ဴဟာေတြ ခ်ရတာ ရွိတယ္။ လုပ္ေဆာင္ရတာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။

ဥပမာ- ဒီပဲယင္းမွာ နအဖ လူမိုက္ေတြဟာ ေဒၚစုနဲ႔ အန္အယ္ဒီ အဖြဲ႔သားေတြကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကား႐ုံုသာမက အသက္ကိုပါ အႏၲရာယ္ျပဳၾကတယ္။ ေဒၚစုဟာလည္း လူသားတဦးမို႔ ခံစားမႈ မရွိဘဲ ေနမွာလား။ ဒါေပမယ့္ ေဒၚစုက အၾကမ္းမဖက္ ဝါဒကို ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ ခြင့္လႊတ္ျပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာဖို႔ ဆက္ေတာင္းဆို က်ဳိးစားျပီး ခံစားမႈနဲ႔ ဗ်ဴဟာကို ခြဲျခားနုိင္ခဲ့တယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆိုတာကို ျပသခဲ့တယ္။

မထင္မွတ္ဘဲက်ေနာ္တို႔ ညီအကို ႏွစ္ေယာက္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔က သံအမတ္ ဦးလင္းျမိဳင္ကတဆင့္ ဖိတ္ၾကားလာတယ္။ ေနာက္မွသိရတာက ၾကားလူတဦးရဲ႔ တိုက္တြန္းခ်က္ေၾကာင့္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဖိတ္ၾကားတာက ရွင္းရွင္းေလးပါ။ တုိင္းျပည္ကို ျပန္လာၾကည့္ပါ။ ဘာေနာက္ျမီွးဆြဲမွ မပါပါ။ ၾကားၾကားခ်င္း မယံုခ်င္ပါ။ ေနာက္ကြယ္မွာ ဝွက္ဖဲရွိလားေပါ့။ ေထာင္ေျခာက္ရွိသလားေပါ့။ တဖက္ကလည္း ျမန္မာျပည္ ျပန္မေရာက္တာ ၁၉ ၈၂ ခုႏွစ္၊ ထြက္လာကတည္းက၊ ကုိယ့္လူေတြနဲ႔ ျပန္ေတြ႔ခ်င္တယ္။ တိုင္းျပည္အေျခအေနကို ျပန္ၾကည့္ျပီး ျပန္သံုးသပ္လိုတယ္။ အဓိက ေနာက္တခ်က္က- ေဒၚစုနဲ႔ေတြ႔ရတဲ့ လူေတြ အားလံုးက နုိင္ငံျခားသားေတြ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘာမွာ လိုက္တာ၊ ေဒၚစုက ဘာေျပာလိုက္တာနဲ႔ နုိင္ငံျခားေရာက္ ျမန္္မာေတြအားလံုး ေဒၚစု စကားကို တဆင့္ခံပဲ ၾကားေနရတာ။ ျမန္မာေတြထဲမွာ ေလာေလာလတ္လတ္ ေဒၚစုနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖူးသူမရွိ၊ ေဒၚစုရဲ႔ လက္ရင္း လူယံုေတြ NLD-LA က ဦးညိဳအုန္းျမင့္တို႔လို၊ ဦးျမင့္စုိးတို႔လိုေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ေတြက ၾကာခဲ့ျပီ။ ေဒၚစုကို ေတြ႔ျပီး ေဆြးေႏြးခြင့္ရဖို႔ဆိုတာ ေထာက္လွမ္းေရးကို တရားဝင္ မေက်ာ္နုိင္ဘဲႏွင့္ ျဖစ္နုိင္သည့္ အရာမဟုတ္။ ဥာဏ္မရွိဘဲ စြန္႔စားလ်ွင္ ဂြ်န္ယက္ေတာလို ေဒၚစု အႏၲရာယ္ က်နုိင္သည္။ ျမန္မာျပည္ျပန္တဲ့ ျမန္မာေတြ ရွိပါရဲ႔။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူ႔ကို လူတိုင္း ေတြ႔ခြင့္ ရနုိင္တာ မဟုတ္။

ႏိုင္ငံေရးမွာ အေရးၾကီးတာက လက္ရွိ အေျခအေနမွန္ကို အမွန္အတိုင္း သံုးသပ္နုိင္ဖို႔ ျဖစ္သည္။ လူေတြႏွင့္ ထိေတြ႔ ခံစား စကားေျပာမွသာလွ်င္ လက္ရွိအေျခအေနကို သံုးသပ္နုိင္မည္။ ဒီအေတြး ဒီအျမင္နဲ႔ က်ေနာ့္အကို ေဒါက္တာ ထြန္းေက်ာ္ျငိမ္းဟာ ၂ဝဝ၄ မွာ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္သြားခဲ့တယ္။ ေဒၚစုႏွင့္သာ မဟုတ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတင္ဦးႏွင့္ပါ နာရီႏွင့္ခ်ီ၍ ေဆြးေႏြးခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ညီအကို ၇၄ ခုႏွစ္ကေန ၇၉ ခုႏွစ္အထိ ေထာင္က်စဥ္ ေထာင္တြင္း ဆႏ̔ၵျပမႈကို ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ တိုက္ပိတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ တြဲဖက္ တုိက္ခန္းတခုလံုးမွာ တဖက္စြန္းတြင္ က်ေနာ္၊ အျခားတဖက္စြန္းတြင္ က်ေနာ့္အကို၊ အလယ္မွာေတာ့ ဗိုလ္ၾကီး အုန္းေက်ာ္ျမင့္ ရွိပါတယ္။ တိုက္တန္းေရွ႕က အိမ္ေလး ၂ လံုးမွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတင္ဦးနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းတုိင္းမႈးတို႔ ရွိၾကပါတယ္။ ဗိုလ္ၾကီး အုန္းေက်ာ္ျမင့္ကို ၾကိဳးေပးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အေရွ႕က ထုတ္သြားတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတင္ဦးနဲ႔က ရင္းရင္းႏွီးႏွီးရွိေနတာလို႔ ခံစားမိပါတယ္။ ေဒၚစုက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ၁၉၃၆ ေက်ာင္းသားသပိတ္ကတည္းက အတူလုပ္လာခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေရာင္းရင္းတေယာက္ရဲ႔ သားေတြအေနနဲ႔ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး လက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚစုနဲ႔ ေဆြးေႏြးခြင့္ရတာကို တခ်က္မွ အလြဲသံုးစား မလုပ္ခဲ့ဖူးဘူး။ က်ေနာ္တို႔သိတာကို ရင္ထဲမွာပဲထားခဲ့တယ္။ ေဒၚစုကို ေက်နပ္လို႔၊ ေလးစားလို႔၊ လက္ခံလို႔ ေတာက္ေလ်ာက္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေထာက္ခံခဲ့ပါတယ္။

႐ိုး႐ိုးမ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္ရင္ေတာ့ နအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႔ ဖိတ္ေခၚခ်က္ကို လက္ခံတယ္ဆိုရင္ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ထင္နုိင္စရာ ရွိတယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ နားလည္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ညံ့ရင္ အစားခံရမယ္ဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္း သိပါတယ္။ မကိုင္တြယ္တတ္လို႔ နုိင္ငံေရးေသသြားသူေတြလည္း ရွိတာပဲ မဟုတ္လား။ စိတ္မေကာင္းစရာက ၊ က်ေနာ့္အကို ျပန္တာကို ႏိုင္ငံေရးသစၥာေဖာက္ပံုသ႑ာန္တုိက္ခိုက္လာၾကေတာ့တာ။

က်ေနာ္နားလည္တာက ေဒၚစုနဲ႔ အန္အယ္ဒီရဲ႔ ဗ်ဴဟာက ဘာလဲ။ အၾကမ္းမဖက္နည္းကို မလိုက္ခ်င္လို႔၊ ေသြးထြက္သံယိုနည္းကို ေရွာင္ခ်င္လို႔၊ ေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ အေျဖရွာဖို႔ ေဆြးေႏြပြဲနဲ႔ အေျဖရွာဖို႔ နအဖကို ဖိတ္ေခၚၾကိဳးစားေနတာမဟုတ္လား။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ေတာင္ ေဒၚစု အတူ ထမင္းစားခဲ့ေသးတာ မဟုတ္လား။

No comments:

Post a Comment